Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chủ tịch nước tặng quà đối tượng chính sách nhân ngày Thương binh, liệt sỹ

10/07/2012

Ngày 02/7/2012, Chủ tịch nước ký Quyết định số 948/QĐ-CTN về việc tặng quà nhân Ngày thương binh, liệt sỹ 27/7.


Theo đó, mức tặng quà được chia làm 2 loại: 400.000 đồng và 200.000 đồng.

Mức 400.000 đồng tặng Bà mẹ VNAH đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang được hưởng ưu đãi hằng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Mức quà 200.000 đồng tặng thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sỹ (bố, mẹ, vợ, chồng, con; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ); đại diện gia đình thờ cúng liệt sỹ (anh, em, người được họ tộc uỷ nhiệm việc thờ cúng liệt sỹ); người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Xem