Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cán bộ, đảng viên Bộ LĐ- TB & XH học tập tư tưởng Hồ Chí Minh: Chuyên đề “Đường Cách Mệnh”

28/06/2012

Ngày 28/6/2012, Đảng ủy cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo chuyên đề “Đường Cách Mệnh”. Đây là đợt học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đầu tiên trong năm 2012.

Hội thảo đã được nghe báo cáo viên – PGS. TS Phạm Ngọc Anh, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh – trình bày tóm tắt nội dung tác phẩm “Đường Cách Mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh có khoảng 3.300 tác phẩm, sử dụng 173 bút danh khác nhau, nhưng những tác phẩm lớn như “Đường Cách Mệnh” chỉ có 5 tác phẩm.

Tác phẩm “Đường Cách Mệnh” của Bác Hồ có 3 nội dung chính: Trình bày một cách hệ thống về cách mạng Việt Nam và cách mạng Đông Dương; Phân tích các cuộc cách mạng lớn trên thế giới và rút ra bài học cho cách mạng Việt Nam; Phân tích các hình thức tập hợp cách mạng.

Đầu tiên, Bác đưa ra một cách giải thích mộc mạc, giản dị, dễ hiểu về khái niệm cách mạng. Đó là đổi cái cũ thành cái mới, cái ác thành cái thiện, cái xấu thành cái tốt, cái lạc hậu thành cái tiến bộ.

Cách mạng Việt Nam muốn thành công phải có Đảng chính trị lãnh đạo; Phải giải thích lý luận chủ nghĩa, giải thích đường lối, chủ trương của Đảng cho dân hiểu. Theo Bác, cách giải thích tốt nhất là đem lợi ích của họ giải thích cho họ. Cần phải có Đảng để Đảng bày cho dân chúng cách tổ chức.

Để Đảng lãnh đạo thống nhất cần có nhiều điều kiện, yếu tố, trong đó có yếu tố quan trọng là lấy “chủ nghĩa làm cốt” (chủ nghĩa Mác – Lê Nin làm cốt), vì đó là chủ nghĩa chắc chắn nhất, chân chính nhất và cách mạng nhất. Mỗi cán bộ, Đảng viên ai cũng phải hiểu, biết và thực hành chủ nghĩa đó. Đảng ta phải đào tạo, huấn luyện cho cán bộ hiểu về chủ nghĩa Mác – Lê Nin. Cán bộ, Đảng viên cũng phải có ý thức tự học, tự nâng cao trình độ lý luận.

Hiểu, biết, thực hành chủ nghĩa Mác – Lê Nin cuối cùng là để sống với nhau có tình có nghĩa, có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Lấy tình con người là mấu chốt trong mọi quan hệ.

Bác đã chỉ ra rằng, để có một Đảng mạnh, có khả năng tập hợp được quần chúng nhân dân phải có 23 tiêu chuẩn, chuẩn mực của Đảng viên, cán bộ, qui tụ cả về phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực. Các tiêu chuẩn, chuẩn mực đó chia làm 3 nhóm:

- Tự mình phải thực hiện 14 điều như: Cần, kiệm, quả quyết sửa lỗi lầm, nói phải làm, giữ chủ nghĩa cho vững, ít lòng tham muốn về vật chất…

- Với người phải làm 5 việc: Với người phải khoan thứ, với đoàn thể thì nghiêm, có lòng bày vẽ cho người, hay xem xét người (quan tâm, giúp đỡ người khác).

- Đối với việc phải thực hiện 4 điều: Xem xét hoàn cảnh kỹ càng (đừng ngộ nhận, chủ quan, tránh kiêu ngạo), phải quyết đoán, dũng cảm, phục tùng đoàn thể./.

Xem