Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thu hồi Giấy phép xuất khẩu lao động của VINAHANDCOOP

08/06/2012

Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH ngày 31/5/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại và Xuất khẩu lao động (VINAHANDCOOP Co., LTD) (nay là Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và xuất khẩu lao động (VINAHANDCOOP)) do Công ty không được đổi Giấy phép, theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 15 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 31/5/2012.

Xem