Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn giai đoạn 2012-2017

04/06/2012

"Tăng cường bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩ, uống nước nhớ nguồn..." là một trong những nội dung Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2017 vừa được ký kết chiều nay, ngày 04/6/2012, tại Hà Nội. Tham dự buổi lễ, có đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, cùng các đồng chí đại diện các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh thông báo nội dung chương trình phối hợp giữa hai bên giai đoạn 2012-2017 bao gồm: Tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức trong thanh thiếu niên và xã hội về các chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, đặc biệt là các chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh thiếu niên; Đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên; Đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống các tệ nạn xã hội trong thanh niên; Tăng cường bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất cơ chế, chính sách xã hội về thanh niên nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thanh thiếu niên phát triển toàn diện".
Theo Bí thư Trung ương Đoàn, mục đích của Chương trình phối hợp công tác của hai bên nhằm nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên và xã hội về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực người có công với cách mạng, giải quyết việc làm và dạy nghề, bình đẳng giới, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và các chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên. Bên cạnh đó, tạo cơ chế phối hợp thường xuyên, xuyên suốt từ trung ương đến cơ sở, phát huy mạnh mẽ vai trò của các Tỉnh, Thành đoàn và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trong quá trình phối hợp triển khai các nhiệm vụ.
Phát biểu tại buổi ký kết, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đánh giá cao nội dung phối hợp giữa hai bên, trên tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng nội dung những đề án cụ thể, đồng thời yêu cầu hai bên cụ thể hóa từng chương trình, giao cho các đơn vị liên quan sắp xếp lại nội dung làm việc cho phù hợp với từng giai đoạn. Trên cương vị của mình, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền hứa sẽ có trách nhiệm bám sát từng nội dung thực hiện, hàng năm yêu cầu các đơn vị đánh giá, báo cáo các hoạt động làm được trong năm. Bộ trưởng hi vọng, đến năm 2017 các chương trình sẽ được thực hiện thành công.
Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đã trao kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" của Ban chấp hành Trung ương cho các cá nhân của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Lasic
Xem