Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Người cao tuổi được quan tâm nhiều hơn

01/06/2012

Ngày 14/5/2012, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 06/2012/TT-BVHTTDL quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2011/NĐ-CP về hỗ trợ người cao tuổi (NCT) tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và tổ chức mừng thọ NCT.


Theo nội dung cơ bản của Thông tư 06/2012/TT-BVHTTDL là, ưu tiên đầu tư xây dựng, cải tạo các cơ sở văn hóa, thể thao và du lịch đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt văn hóa, giải trí, rèn luyện sức khỏe của NCT; Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để NCT sử dụng tài liệu thư viện và tham gia các hoạt động do thư viện tổ chức; Giúp đỡ, tạo điều kiện cho NCT tham gia hoạt động thể dục, thể thao, bố trí dụng cụ, người hướng dẫn tập luyện, tổ chức các giải thi đấu thể thao dành riêng cho NCT; Phát triển các loại hình du lịch phù hợp với tâm lý và sức khỏe NCT; Hỗ trợ, giảm giá dịch vụ đối với NCT.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể về việc tổ chức mừng thọ NCT từ đủ 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi trở lên như: thời gian tổ chức mừng thọ, hình thức buổi lễ (trình tự tiến hành buổi lễ, trang phục trong buổi lễ mừng thọ, trang trí buổi lễ mừng thọ…).

Thông tư
06/2012/TT-BVHTTDL ra đời, hi vọng sẽ nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người cao tuổi.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012.Xem