Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bắc Ninh: Khai thác nguồn vốn ưu đãi giúp nông dân phát triển kinh tế

16/03/2011

Thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo (XĐGN), những năm qua các cấp Hội Nông dân tỉnh đề ra nhiều chương trình hành động thiết thực nhằm hỗ trợ nông dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế. Trong đó, chủ động khai thác nguồn vốn ưu đãi là cách làm thường xuyên và hiệu quả giúp nông dân thoát nghèo, ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu chính đáng.


Hội Nông dân đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh thực hiện dịch vụ uỷ thác cho vay hộ nghèo, nhờ đó đồng vốn đã đến tay người nghèo và các đối tượng chính sách ngày càng nhiều, góp phần nâng cao chất lượng cho vay và hiệu quả sử dụng đồng vốn.Toàn tỉnh đã củng cố và thành lập được 904 tổ vay vốn cho 27.838 hộ vay với tổng dư nợ đạt 325 tỷ 543 triệu đồng. Hội Nông dân tỉnh đã trở thành bạn hàng lớn của NHCSXH với dư nợ chiếm hơn 30% tổng dư nợ của ngân hàng. Trong đó, vốn vay hộ nghèo hơn 129 tỷ đồng, vốn vay học sinh, sinh viên hơn 106 tỷ đồng, vốn nước sạch vệ sinh môi trường gần 76 tỷ đồng…Từ nguồn vốn này đã giúp hơn 30.000 lao động có việc làm ổn định và hơn 8.000 hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo, nhiều hộ trở nên khá giả. Đặc biệt, có những hộ được vay vốn từ nguồn vốn vay cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã đỡ được phần trang trải các chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của con em trong thời gian theo học tại trường và ổn định cuộc sống gia đình. Qua đó, đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Vai trò của Hội Nông dân ngày càng được củng cố, hệ thống tín dụng của ngân hàng được mở rộng, an toàn và hiệu quả.

Hàng năm, Hội Nông dân các cấp thường xuyên tổ chức tập huấn về quản lý tín dụng, ghi chép sổ sách cho cán bộ hội và tổ trưởng các tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm nâng cao năng lực trong việc quản lý nguồn vốn vay. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn phối hợp tổ chức chuyển giao KHKT và xây dựng nhiều mô hình, dự án về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho hội viên nông dân như xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm hoa loa kèn đứng, khảo nghiệm lựa chọn một số tổ hợp lai cà chua mới trồng trái vụ trên địa bàn tỉnh đồng thời triển khai mô hình 3 tăng, 3 giảm, trồng gấc cao sản sử dụng phân vi sinh trong sản xuất nông nghiệp… nhằm trang bị kiến thức, phổ biến kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình giúp hội viên nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ưu đãi. Qua việc triển khai thực hiện dịch vụ uỷ thác, Hội Nông dân các cấp đã tham mưu với chính quyền địa phương xác định đối tượng nghèo có đủ điều kiện vay vốn, đối tượng được vay vốn theo từng chương trình của NHCSXH.

Nhờ được vay vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước và được các cấp Hội Nông dân tư vấn, hướng dẫn cách tổ chức sản xuất, nhiều hộ nông dân nghèo đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Phát huy những kết quả đạt được, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Hội Nông dân các cấp phối hợp với NHCSXH làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ quyền lợi của hộ nông dân, đặc biệt là nông dân nghèo, duy trì mô hình quản lý và uỷ thác cho vay gắn kết với các chương trình phát triển kinh tế- xã hội.

Xem