Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Người cao tuổi tỉnh Bắc Kạn phát huy vai trò “Tuổi cao- gương sáng”

16/11/2010

Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là lớp người đã dành nhiều công sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mặc dù tuổi đã cao, song người cao tuổi vẫn đem tài năng, trí tuệ, kinh nghiệm tham gia vào sự nghiệp đổi mới của địa phương.

Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 20 nghìn người cao tuổi, tham gia hoạt động phong trào tại hơn 1.000 chi hội. Tổ chức Hội được xây dựng và phát triển nhanh chóng, đến nay đã có 122 xã, phường, thị trấn đã kiện toàn BCH Hội người cao tuổi, đạt 100% kế hoạch. Hiện nay nhiều cụ có sức khoẻ vẫn tham gia lao động sản xuất, vận động con cháu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề dịch vụ và xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao. Qua đó xuất hiện những gương người cao tuổi tiêu biểu làm giàu cho thu nhập từ 10 đến 50 triệu đồng/năm, điển hình như ông Quách Văn Việt xã Bộc Bố (Pác Nặm), ông Nông Văn Đồng xã Cẩm Giàng (Bạch Thông), ông Hoàng Xuân Tình xã Cao Trĩ (Ba Bể)…Điều đó càng khẳng định “tuổi già nhưng trí không già”, các cụ đã vượt qua mọi khó khăn để phát triển kinh tế, giúp cháu con làm giàu, ổn định cuộc sống.
Không những làm kinh tế giỏi, người cao tuổi tỉnh còn là tấm gương trong phong trào “Nêu gương sáng xây dựng gia đình văn hoá, xây dựng xã hội học tập”. Hội Người cao tuổi các cấp luôn quan tâm xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, tích cực vận động phong trào khuyến học, khuyến tài ở từng địa phương, động viên được nhiều người cao tuổi ở cộng đồng dân cư tích cực tham gia công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục. Có nhiều nơi đã thành lập được dòng họ khuyến học và xây dựng quỹ khuyến học với mục đích động viên và làm phần thưởng cho các cháu học giỏi đỗ đạt… Để từ đó các cụ người cao tuổi phát huy được vai trò là trụ cột trong gia đình, dòng họ động viên con cháu xây dựng gia đình văn hoá, làng xã văn hoá.
Trong những năm qua, phong trào “Sống vui, sống khoẻ, sống có ích cho gia đình và xã hội” được các cấp Hội người cao tuổi trong tỉnh tích cực đẩy mạnh. Người cao tuổi tham gia xây dựng hương ước, thôn ước thôn, bản, khu phố; tham gia nhiều lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật như viết báo, đọc thơ, bình thơ. Nổi bật có Câu lạc bộ thơ của người cao tuổi phường Đức Xuân, phường Sông Cầu, thị trấn Bằng Lũng, CLB thơ tiếng Tày, Nùng thị trấn Nà Phặc (Ngân Sơn), Hội thơ ca xã Quân Bình (Bạch Thông). Ngoài ra, phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” cũng được các cơ sở Hội duy trì và đặc biệt quan tâm, đây là một nét đẹp truyền thống ngày càng được củng cố và phát triển.
Tuy tuổi cao song các cụ luôn tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, làm tốt công tác bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự trị an ở khu dân cư, đặc biệt nhiều cụ đã hơn 70 tuổi vẫn hăng hái tham gia công tác xã hội của địa phương. Hội Người cao tuổi tỉnh còn phối hợp với ngành Công an, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai cụ thể chuyên đề người cao tuổi với công tác dân tộc, phòng chống truyền đạo trái pháp luật, triển khai chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội giữa Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Công an. Nhiều cấp hội cơ sở đã tích cực tham gia việc nhận xét và lấy phiếu tín nhiệm đảng viên ở cơ sở và đại biểu dân cử. Thông qua đó người cao tuổi tỉnh đã có nhiều ý kiến bổ ích, tâm huyết dám nhìn thẳng vào sự việc, thẳng thắn đấu tranh, phê bình trong việc xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Các cụ còn vận động con cháu làm tốt công tác hậu phương, quân đội, Luật Nghĩa vụ quân sự, vận động mọi người thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
Lớp người cao tuổi hiện nay thực sự có tiềm năng to lớn, được Đảng và Nhà nước rất trân trọng, coi đây là nguồn nội lực cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tiếp tục phát huy vai trò của người cao tuổi là trách nhiệm của mỗi gia đình, của Đảng, nhà nước và toàn xã hội. Với những gì đã và đang làm được người cao tuổi tỉnhBắc Kạntrở thành tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo./.

Xem