Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đến giữa tháng 11 thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam đạt 3,5 tỷ USD

19/11/2004

Theo Bộ Kế hoạch - đầu tư, tính đến giữa tháng mười một, tổng vốn đầu tư nước ngoài đã thu hút đạt 3,5 tỉ USD. Và dự báo con số này sẽ còn tăng.

Năm nay số vốn cấp mới khả năng đạt được 4 tỉ USD là nằm trong tầm tay, trong đó có một số dự án lớn đã trình lên như: dự án sản xuất giày xuất khẩu ở Đồng Nai với tổng vốn đầu tư là 190 triệu USD, một dự án khác ở khu đô thị mới ở hồ Tây (Hà Nội) trị giá 300 triệu USD, nếu hai dự án này được cấp phép xem như chúng ta đạt được gần 4 tỉ, ngoài ra một số dự án khác cũng đã trình hồ sơ và hiện đang trong giai đoạn thẩm định. Điều phấn khởi hơn là con số 4 tỉ USD này nếu so với các nước trong khu vực thì VN chúng ta đứng hàng thứ ba về số vốn thu hút dự báo của cả năm 2004, chỉ sau Singapore, Malaysia và tương đương với Thái Lan. Từ đây khẳng định một điều chắc chắn là xu hướng phục hồi dòng vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) vào VN ngày một rõ rệt. Đặc biệt, trong điều kiện nguồn vốn đầu tư, lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu đang tiếp tục suy giảm và cạnh tranh gay gắt thì đạt được con số này là điều rất đáng mừng. Đức Tùng (Tạp chí Lao động và Xã hội)
Xem