Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Mở trang web nhân lực công nghệ thông tin

20/08/2004

Sàn giao dịch nguồn nhân lực công nghệ thông tin trên web www.vietnamitwork.com do công ty phát triển công viên phần mềm Quang trung (QTSC) điều hành và quản lý vừa ra mắt cuối tuần qua

Đây là trang web diễn đàn về nguồn nhân lực giữa các cở sở đào tạo, doanh nghiệp và sinh viên - học sinh nhằm trao đổi về việc làm, hướng nghiệp và xúc tiến các hoạt động nguồn nhân lực cho phát triển công nghệ thông tin. Theo ông Nguyễn Bình Dưng, phó giám đốc QTSC, công ty muốn hình thành sàn gíao dịch nhân lực công nghệ thông tin để thu hút sự tham gia của nhà tuyển dụng lẫn các cơ sở đào tạo nhằm bắc cầu tuyển dụng giữa doanh nghiệp và người tìm việc.
Xem