Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2011: Duy trì được sự tăng trưởng hợp lý

01/07/2011

Theo tin từ Tổng cục Thống kê, tình hình kinh tế - xã hội nước ta trong 6 tháng đầu năm 2011 diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Giá cả hàng hóa chủ yếu trên thị trường thế giới biến động theo chiều hướng tăng. Một số nền kinh tế lớn mặc dù vừa phục hồi sau khủng hoảng tài chính toàn cầu nhưng đang tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi to và bất ổn. Ở trong nước, làm phát tăng cao, thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh xảy ra trên cây trồng, vật nuôi. Ước tính, GDP trong 6 tháng đầu năm tăng 5,57% so với cùng kỳ năm 2010. Đóng góp vào mức tăng trưởng này của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,08%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,49% và khu vực dịch vụ tăng 6,12%.

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm ước tính tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 5,7%.

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 6 tháng đầu năm 2011 theo giá thực tế ước tính đạt 409,7 nghìn tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và bằng 38,3% GDP, trong đó vốn khu vực Nhà nước là 141,1 nghìn tỷ đồng, giảm 3%; vốn khu vực ngoài Nhà nước 163 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6%; vốn khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 105,6 nghìn tỷ đồng, tăng 3,1%.

Thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến nay đạt 5.666,7 triệu USD, bằng 56,7% cùng kỳ năm 2010. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện trong 6 tháng đầu năm ước tính đạt 5.300 triệu USD, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2010.

Thu ngân sách tiếp tục tăng khá, ước đạt trong 6 tháng là 301,3 nghìn tỷ đồng, bằng 50,6% dự toán năm. Tổng chi ngân sách ước tính đạt 331,5 nghìn tỷ đồng, bằng 45,7% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 74,1 nghìn tỷ đồng, bằng 48,8%, chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 213,9 nghìn tỷ đồng, bằng 48,4%; chi trả nợ và viện trợ 43,5 nghìn tỷ đồng, bằng 50,6%.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 6 tháng đầu năm tăng cao, một mặt do lượng xuất khẩu một số mặt hàng tăng, mặt khác, do giá trên thị trường thế giới một số mặt tăng cao như giá hạt tiêu tăng 72,2%; giá cao su tăng 62%; giá cà phê tăng 57,3%; giá hạt điều tăng 42,3%; giá dầu thô tăng 41%; giá xăng dầu tăng 38%; giá sắn và sản phẩm sắn tăng 33%; giá sắt thép tăng 19%. Ước tính kim ngạch hàng hóa xuất khẩu trong 6 tháng qua đạt 42,3 tỷ USD, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm trước. Nếu không kể tái xuất vàng thì tăng 33,2% so với cùng kỳ năm 2010.

Nhập siêu 6 tháng ước tính 6,65 tỷ USD, bằng 15,7% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Nếu loại trừ vàng, nhập siêu 6 tháng ước tính 7,5 tỷ USD, tương đương 18,1% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2011 tăng 13,29% so với tháng 12/2010 và tăng 20,82% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm 2011 tăng 16,03% so với bình quân cùng kỳ năm 2010.

Có thể nói, trong những tháng đầu năm, giá cả hàng hóa tăng cao cùng với thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên cây trồng, vật nuôi đã gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống dân cư. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Chính phủ, cùng với việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội của các cấp, các ngành, các địa phương nên nhìn chung đời sống đại bộ phận dân cư tương đối ổn định. Từ đầu năm, nhiều hoạt động cứu trợ xã hội được triển khai kịp thời với tổng giá trị cứu trợ là 1,3 nghìn tỷ đồng và 25 nghìn tấn gạo, góp phần giảm bởi khó khăn cho các hộ nghèo, người khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào sinh sống tại cùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, mức lương tối thiểu tăng từ 730 nghìn đồng/tháng lên 830 nghìn đồng/tháng từ tháng 5/2011 cùng với việc trợ cấp khó khăn cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi, người có công và hộ nghèo theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ cũng phần nào cải thiện đời sống cho các đối tượng trên. Tình trạng thiếu đói giáp hạt đã giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm, số lượt hộ thiếu đói giảm 13,0% và số lượt nhân khẩu thiếu đói giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Để khắc phục tình trạng thiếu đói, từ đầu năm, các cấp, các ngành và địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 16,5 nghìn tấn lương thực và 9,2 tỷ đồng, riêng trong tháng 6, hỗ trợ 2,5 nghìn tấn lương thực và 5,4 tỷ đồng.

Khái quát lại, tình hình kinh tế - xã hội nước ta 6 tháng đầu năm 2011 đã đạt được một số kết quả tích cực. Nền kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng hợp lý với mức tăng quý II cao hơn quý I. Chỉ số giá tiêu dùng những tháng cuối quý II đã tăng chậm lại và theo xu hướng giảm dần. Sản xuất một số ngành, lĩnh vực đạt khá. An sinh xã hội có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta còn gặp một số khó khăn, thách thức như: Lạm phát tuy đã giảm nhưng vẫn ở mức độ; sản xuất kinh doanh còn gặp khó khăn về vốn và giá nguyên liệu đầu vào tăng; nhập siêu vẫn ở mức cao; thu hút đầu tư nước ngoài có xu hướng giảm.

Để thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, các cấp, các ngành, các tập đoàn kinh tế và các địa phương cần tăng cường phối hợp chặt chẽ để thực hiện đạt hiệu quả cao Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ nhằm tiếp tục kiềm chế lạm phát, giữ ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm tốt vấn đề an sinh xã hội./.


Xem