Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo về mô hình thực hành công tác xã hội cho sinh viên ngành công tác xã hội

29/01/2010

Sáng ngày 28/01/2010, tại Trường Đại học Lao động – Xã hội, Khoa Công tác xã hội đã tổ chức hội thảo: “ Đánh giá và đề xuất mô hình thực hành Công tác xã hội (CTXH) cho sinh viên ngành CTXH”. Tới dự, có PGS – TS Trịnh Khắc Thẩm – Phó Hiệu trưởng, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường và đại diện các phòng ban, tổ chức trong trường, các giảng viên chuyên ngành CTXH và sinh viên các khóa, các hệ đào tạo về CTXH.


Cuộc hội thảo này đã tập trung đánh giá các mô hình thực hành CTXH được triển khai trong suốt thời gian qua; đề xuất những mô hình thực hành mới phù hợp với yêu cầu của từng hệ đào tạo để qua đó, các đại biểu cùng thảo luận và đưa ra những kiến nghị nhằm kiện toàn lại hoạt động tổ chức quản lý thực hành, thực tập cho sinh viên ngành CTXH trong thời gian tới.

Cũng tại cuộc họp này, bên cạnh phần trình bày và đóng góp ý kiến của các đại biểu đại diện cho Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo Khoa CTXH và các phòng ban, còn có phần tham gia, thảo luận, chia sẻ những ý kiến, kinh nghiệm…của những sinh viên đã và đang tham gia vào các mô hình thực hành do nhà trường tổ chức. Đây là dịp để các sinh viên chỉ ra những mặt tích cực và hạn chế của từng mô hình, đồng thời nêu ra các biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả thiết thực hơn nữa của các mô hình thực hành đối với quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên chuyên ngành CTXH.

Thực hành trong công tác xã hội đóng một vai trò quan trọng và rất cần thiết trong suốt quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên. Bởi tính chất đặc biệt của ngành CTXH là làm việc trực tiếp với con người nên thời gian thực hành chính là thời gian sinh viên được vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học vào môi trường thực tiễn, qua đó hiểu rõ hơn về công việc và ngành học mình đang theo đuổi. Việc áp dụng các mô hình thực hành vào quá trình học tập có ý nghĩa lớn trong thực hiện mục tiêu đào tạo ra một đội ngũ nhân viên xã hội có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng được yêu cầu thực hiện mục tiêu phát triển nghề công tác xã hội chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Trường Đại Học lao động – Xã hội là một đơn vị đi đầu trong cả nước về đào tạo nguồn nhân lực cho nghề CTXH. Trong những năm qua, nhà trường luôn đặc biệt quan tâm tới công tác đào tạo CTXH thông qua việc xây dựng và ngày càng hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo, công tác biên soạn giáo trình phục vụ giảng dạy, kiện toàn đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao…trong đó, công tác xây dựng mô hình thực hành hiệu quả cho sinh viên luôn được chú trọng.

Hội thảo này được tổ chức như một hoạt động thường kỳ nhằm củng cố và nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Công tác Xã hội. Đây cũng chính là dịp mà đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, các phòng ban và sinh viên cùng ngồi lại, bàn bạc đánh giá và tìm ra những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới thông qua xây dựng mô hình thực hành hiệu quả.

Các mô hình hội thảo chuyên môn như thế này cần được tổ chức thường xuyên hơn nữa, không chỉ riêng tại trường Đại học Lao động – Xã hội mà cần có cả trong kế hoạch hoạt động thường xuyên của hầu khắp hệ thống các trường có đào tạo về CTXH trong cả nước. Có như vậy, CTXH mới có thể nhanh chóng phát triển và được công nhận là một nghề tại Việt Nam.


Xem