Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thanh tra Bộ Kỷ niệm 66 năm ngày Truyền thống Ngành Thanh tra Việt Nam

23/11/2011

Ngày 22/11/2011, Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức trọng thể lễ Kỷ niệm 66 năm Ngày Truyền thống Ngành Thanh tra Việt Nam, đến dự có Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh, đại diện lãnh đạo của Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo một số cục, vụ, viện cùng toàn thể CBCNVC của Thanh tra Bộ...

Trong bài phát biểu ôn truyền thống công tác Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện lãnh đạo Thanh tra Bộ cho biết: Tính đến hết tháng 11 năm 2011, Thanh tra Bộ đã cơ bản hoàn thành kế hoạch, trong đó 98% các cuộc đã được triển khai. Đặc biệt, tại lĩnh vực lao động, đã triển khai thanh tra theo vùng ở 17/19 tỉnh thành phố, trong đó có thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động, bảo hiểm xã hội và bình đẳng giới; thanh tra chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động tại 2 Tổng công ty; kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động tại 5 tỉnh, thành phố và tham gia các cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành phối hợp với Bộ Tài nguyên và môi trường. Lĩnh vực người có công, đã tiến hành thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công tại 4 địa phương; kiểm tra thực hiện kiến nghị thanh tra tại 2 địa phương; kiểm tra việc sử dụng kinh phí trợ cấp người có công tại 3 địa phương; giám sát việc xét duyệt hồ sơ hưởng chính sách người có công, nạn nhân chất độc hóa học tại 2 địa phương. Đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và xã hội, Thanh tra công tác quản lý nhà nước về Bảo trợ xã hội và việc thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội tại 2 tỉnh, thành phố; phối hợp với Thanh tra Bộ Công an thanh tra việc thực hiện quyền trẻ em tại các trường giáo dưỡng trên địa bàn 4 tỉnh, thành phố; thanh tra công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tội phạm tại 5 tỉnh, thành phố; kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội tại 5 tỉnh, thành phố. Ngoài ra còn thanh tra các cơ sở bảo trợ xã hội tại 4 tỉnh, thành phố theo chương trình phối hợp với UNICEF.

Bên cạnh đó, thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ 2 đơn vị thuộc Bộ, có lồng ghép thanh tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; 01 công trình xây dựng cơ bản.

Thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo; giúp Bộ thường trực công tác phòng, chống tham nhũng. Số lượt công dân đã tiếp năm 2011: 952 lượt người, trong đó Lãnh đạo Bộ tiếp 249 lượt. Số đoàn đông người đến Bộ khiếu nại, đề nghị chính sách: 06 đoàn. Tại Bộ phận một cửa, tổng số đơn, thư phải xử lý năm 2011: 5.955 đơn. Việc xử lý đơn thư tại bộ phận “một cửa” đạt 100%. Tổng số vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chánh thanh tra Bộ năm 2011 là 12 vụ.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ còn thực hiện một số công tác khác như tổ chức 02 Hội nghị toàn quốc; 04 hội thảo quốc tế, 07 tập huấn theo chương trình, dự án; tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế trong và ngoài nước; Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn các địa phương thực hiện chế độ trang phục thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội...

Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tập thể cán bộ, công chức trong đơn vị đã nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, trên nguyên tắc tập trung, dân chủ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức đảng, chuyên môn và tổ chức công đoàn trên cơ sở thực hiện các quy chế làm việc và mối quan hệ công tác nội bộ của đơn vị; quy chế thi đua, khen thưởng...

Tại lễ kỷ niệm, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ đã chia sẻ những khó khăn của Thanh tra trong thời gian qua, đặc biệt là những công việc đặc thù của ngành và dành những lời chúc tốt đẹp nhất gửi đến lãnh đạo, cán bộ thanh tra nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Truyền thống Ngành Thanh tra Việt Nam...

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh đẫ ghi nhận những thành thích của Thanh tra Bộ trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: “Trong thời gian tới Thanh tra Bộ cần tiếp tục xây dựng hệ thống tổ chức thanh tra của ngành cả ở trung ương và địa phương, bảo đảm cho hoạt động quản lý Nhà nước của ngành đạt hiệu quả cao. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, kiến thức pháp luật, nhiệm vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác thanh tra để nâng cao về trình độ, đủ sức đảm đương và hoàn thành nhiệm vụ được giao với yêu cầu mới cao hơn. Bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành để có chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với thực tế của từng thời kỳ. Tập trung thanh tra, kiểm tra xử lý những vấn đề cấp bách cũng như tăng cường hợp tác quốc tế, khai thác có hiệu quả sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực thanh tra của ngành. Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trên tinh thần đoàn kết nội bộ, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…”.


Xem