Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2009

14/12/2009

Trong năm, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục biến động nhanh và phức tạp hơn do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính thế giới và những tác động tiêu cực trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới, lạm phát tăng cao, thiên tai nặng nề đã ảnh hưởng đến an sinh xã hội, trong đó, trẻ em là đối tượng dễ bị tác động và để lại hậu quả lâu dài. Bên cạnh đó, hệ thống tổ chức, cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ trung ương đến địa phương chậm kiện toàn, thiếu về số lượng, yếu về chất lượng. Tuy nhiên, thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước, các ban ngành, đoàn thể có liên quan, nhiều chủ trương, chính sách về BVCSTE đã được ban hành; Chương trình Hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2001 – 2010 được triển khai có hiệu quả nên trong năm 2009, công tác BVCSTE nước ta đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ.

Cụ thể, hầu hết các mục tiêu về chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng đã đạt, chỉ số về tỷ lệ tử vong trẻ dưới 1 tuổi, 5 tuổi, tử vong bà mẹ đều giảm thấp hơn so với mục tiêu đề ra. Trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và toàn bộ trẻ dưới 6 tuổi được khám chữa bệnh miễn phí tại các cơ sở y tế công lập trên toàn quốc, tỷ lệ giảm suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi thể nhẹ cân có thể đạt được dưới 20% như mục tiêu đề ra. Trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, bị tai nạn thương tích ngày càng được quan tâm, chăm sóc tốt hơn. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch ngày một gia tăng.

Toàn bộ các mục tiêu về giáo dục đã đạt và về sớm hơn dự kiến. Một hệ thống giáo dục quốc dân khá hoàn chỉnh được phát triển. Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học ở bậc tiểu học, trung học cơ sở đều tăng. Công tác phổ cập trung học cơ sở đang được triển khai đến hơn một nửa số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Công tác bảo bệ trẻ em đã chuyển hướng theo cách tiếp cận dựa trên nhu cầu và đáp ứng các quyền cơ bản của trẻ em. Đồng thời, với các biện pháp đảm bảo cho các em có cuộc sống an toàn, lành mạnh, phòng ngừa và ngăn chặn sớm tình trạng trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt hoặc dễ bị tổn thương, nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, phục hồi chức năng và tái hoà nhập cộng đồng.

Nhóm các mục tiêu về văn hoá tinh thần và vui chơi, giải trí được ban hành tích cực. Các em được cung cấp các kiến thức, kỹ năng để tự chăm sóc, bảo vệ bản thân. Các cơ hội và hoạt động tăng cường sự tham gia của trẻ em đang dần được mở rộng, qua đó, các em có điều kiện bày tỏ ý kiến và tham gia vào các hoạt động có liên quan đến mình dưới nhiều hình thức và ở các cấp độ tăng dần từ trường học, tại địa phương, ở cấp quốc gia, quốc tế. Hệ thống các thư viện, các đầu sách báo, phim ảnh và các khu giải trí cho trẻ em cũng được phát triển rộng khắp.

Bên cạnh đó, đến thời điểm này, theo báo cáo, có khả năng một số mục tiêu của chương trình hành động quốc gia vì trẻ em sẽ không đạt. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vẫn tiếp tục có xu hướng gia tăng do suy giảm kinh tế và nghèo đói. Tình trạng lạm dụng, bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em, buôn bán phụ nữ và trẻ em đang diễn biến rất phức tạp. Bên cạnh đó, tình trạng suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng dạng thấp còi trên toàn quốc còn ở mức cao. Tình trạng tai nạn thương tích; trẻ nhiễm HIV/AIDS vẫn đang là một vấn đề bức xúc. Vấn đề học tập của trẻ khuyết tật, học sinh dân tộc thiểu số hay vấn đề rối nhiễu tâm lý và tự tử ở trẻ rất đáng lo ngại. Mục tiêu 50% số xã phường có điểm vui chơi giải trí cho trẻ vào năm 2010 cũng rất khó đạt được.…


Xem