Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thanh Hoá: Nhiều mô hình xoá đói giảm nghèo cho phụ nữ

11/11/2004

Cùng với thực hiện có hiệu quả các mô hình giúp hội phụ nữ nghèo vươn lên thoát nghèo, các cấp hội phụ nữ Thanh Hoá đã đẩy mạnh việc huy động các nguồn vốn cho hội viên vay đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế. Hiện nay, Hội phụ nữ đã khai thác được tổng nguồn vốn hơn 467 tỷ đồng cho 138.722 lượt người vay, trong đó có 18.493 phụ nữ nghèo làm chủ hộ.

Ngoài hỗ trợ vốn, các cấp hội phụ nữ còn tham gia giúp đỡ cây, con, kinh nghiệm làm ăn, ngày công lao động để các hội viên nghèo có điều kiện vươn lên, thoát khỏi đói nghèo. Bên cạnh việc hỗ trợ vốn, Hội Phụ nữ còn tổ chức nhiều lớp tập huấn bồi dưỡng, phổ biến kiến thức để chị em áp dụng vào sản xuất. Từ đầu năm 2004 đến nay, Hội đã mở được 749 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho hơn 37.000 lượt phụ nữ, dạy các nghề trồng nấm, móc túi lưới xuất khẩu, dệt thổ cẩm… cho trên 2500 lượt phụ nữ. Nhờ đó, toàn tỉnh đã có 5100 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ đã thoát được đói nghèo. Thảo Lan (Tạp chí Lao động và Xã hội)
Xem