Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trợ cấp với thân nhân người bị nhiễm chất độc hóa học

19/03/2019

Bà Nguyễn Thị Luyện - Tỉnh Hải Dương hỏi: Trước đây bố tôi hưởng chế độ người kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tỷ lệ 61% sau đó không hiểu vì lý do gì đã bị cắt giảm ở mức dưới 61%. Bố tôi đã đi giám định lại sức khỏe để đủ điều kiện hưởng lại chế độ 61%. Từ tháng 12/2014, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương đã ra quyết định cho bố tôi được hưởng lại chế độ 61% như ban đầu, tháng 9/2018 bố tôi chết. Mẹ tôi sinh năm 1947 làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ tiền tuất hàng tháng, nhưng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương có văn bản trả lời là mẹ tôi không được hưởng chế độ này. Đề nghị cơ quan chức năng giải đáp rõ vấn đề trên.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 5 Điều 42 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định “Khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết, thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng như thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết”.

Về trường hợp mẹ của bà Luyện, cần xem xét hồ sơ cụ thể để nghiên cứu trả lời. Hiện nay, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phân cấp thực hiện lưu trữ, quản lý hồ sơ người có công với cách mạng. Do vậy, đề nghị bà liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, căn cứ vào hồ sơ Sở đang quản lý và quy định để xem xét trường hợp cụ thể và hướng dẫn, trả lời theo thẩm quyền.

 

Xem