Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chưa có quy định về tổ chức lễ tang người có công với cách mạng

27/11/2018

Ông Dương Hoài Nghĩa - Tỉnh Trà Vinh hỏi: Bà nội của tôi là Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Kiều có công với cách mạng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Vậy, khi bà nội tôi chết đơn vị nào sẽ tổ chức tang lễ theo nghi lễ Nhà nước không? Có được trao tặng danh hiệu gì nữa không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 4, Điều 23 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định: “Khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi”.

Hiện nay, theo quy định hiện hành, chưa có quy định về tổ chức lễ tang người có công với cách mạng nói chung, Bà mẹ Việt Nam anh hùng nói riêng.

 

 

 

Xem