Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Giám định vết thương còn sót

22/10/2018

Ông Đinh Văn Hạnh - Đội 12 xã Yên Cương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định hỏi: Tôi là thương binh loại A, hạng 2/4, tỷ lệ thương tật 75%. Thời gian qua tôi hay bị nhức mắt và đau đầu, phải nằm viện. Quá trình điều trị bác sĩ phát hiện trong não vẫn còn mảnh kim loại.

Trong giấy chứng nhận bị thương và biên bản giám định của Hội đồng Giám định y khoa có ghi, vết thương xuyên nhãn cầu. Thị lực mắt trái bằng (0), mắt phải 6/10. Điện não đồ có biến đổi vùng thái dương trái. Động kinh rối loạn tâm thần do tổn thương thực thể não.

Tôi đã làm đơn gửi từ cấp xã, lên huyện, sở từ ngày 23/7/2018, đến nay chưa được giải quyết. Vậy, trường hợp của tôi có được giám định vết thương còn sót không? Thời gian giải quyết có lâu không?

Vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Giám định vết thương còn sót áp dụng trong các trường hợp:

- Giấy chứng nhận bị thương ghi nhiều vết thương nhưng trong Biên bản giám định thương tật chưa khám đủ các vết thương đó.

- Giấy chứng nhận bị thương và Biên bản giám định không thể hiện có mảnh kim khí, đến nay qua chiếu, chụp phát hiện còn mảnh kim khí trong cơ thể.

Do đó, đề khẳng định vết thương còn sót hay không thì phải đối chiếu Giấy chứng nhận bị thương với Biên bản giám định thương tật. Trường hợp còn sót mảnh kim khí thì phải đối chiếu giữa Giấy chứng nhận bị thương, Biên bản giám định thương tật trước đây và kết quả chụp chiếu, chẩn đoán của bệnh viện.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: “Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm đối chiếu kiểm tra hồ sơ và giới thiệu ra Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền”, đề nghị Ông liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định (cơ quan quản lý hồ sơ gốc) để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

 

 

Xem