Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

05/10/2018

Bộ LĐ-TBXH là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: việc làm, dạy nghề, lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội v.v... trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, công tác thông tin đối ngoại nói chung và thông tin đối ngoại trong lĩnh vực lao động và xã hội do Bộ LĐ-TBXH là cơ quan trực tiếp triển khai vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Với mong muốn tăng cường hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại trong lĩnh vực lao động và xã hội, Trung tâm Thông tin đã chủ trì triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội giai đoạn 2016-2020”.

Những năm qua, công tác thông tin đối ngoại đã được Đảng và Nhà nước hết sức coi trọng. Nhiều văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực này được ban hành, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thông tin đối ngoại. Thực hiện các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, Bộ LĐ-TBXH đã ban hành một số quyết định quan trọng như: Quyết định số 757/QĐ-LĐ-TBXH ngày 27/6/2014 phê duyệt Chương trình hành động về thông tin đối ngoại giai đoạn 2014-2020 và Quyết định số 1718/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2014 về Kế hoạch hành động triển khai hoạt động thông tin đối ngoại năm 2015 - 2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Cụ thể hóa tinh thần, chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo những quan điểm cơ bản nói trên, cho đến nay, công tác thông tin đối ngoại đã triển khai một số nhiệm vụ với kết quả như sau:

Ngày 17/5/2016, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc Lee Ki Kweon đã ký kết Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình việc làm EPS

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, năng lực hoạt động thông tin đối ngoại đối với cán bộ, công chức của Bộ: Công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức về thông tin đối ngoại đã được Bộ LĐ-TBXH quan tâm thực hiện trong những năm gần đây. Năm 2015 và 2016, Bộ đã chỉ đạo và tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, Kế hoạch TTĐN của Chính phủ giai đoạn 2015-2017 cho các cán bộ, đảng viên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tổ chức Hội thảo chuyên đề về “TPP – Những triển vọng và thách thức” cho khoảng 350 cán bộ, đảng viên thuộc các đơn vị trong Bộ; Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế và nghiệp vụ công tác Đoàn 2015 cho 70 đoàn viên thanh niên là cán bộ đoàn chủ chốt của các cấp của Đoàn thanh niên Bộ; Tổ chức các lớp tập huấn về công tác thông tin đối ngoại và hội nhập quốc tế cho gần 150 cán bộ chủ chốt tại các đơn vị; Tổ chức lớp tập huấn về công tác nhân quyền đối với ngành LĐ-TBXH cho gần 100 cán bộ; Tổ chức các hội thảo về hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động và xã hội dưới sự tham gia của hơn 100 đại biểu...

Tuyên truyền, chia sẻ thông tin qua Cổng thông tin điện tử và các đơn vị Báo, Tạp chí của Bộ LĐ-TBXH: Cổng TTĐT Bộ LĐ-TBXH được nâng cấp, phát triển từ Website Bộ, chính thức đi vào vận hành từ đầu năm 2014. Với sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Ban Biên tập và Cơ quan thường trực giúp việc Ban Biên tập, Cổng TTĐT Bộ đã cơ bản bám sát và phản ánh khá đầy đủ các hoạt động của Bộ, ngành, góp phần quan trọng trong việc truyền tải thông tin chính thức, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thông qua các chuyên mục trên Cổng nói chung, đặc biệt thể hiện đậm nét trên Chuyên trang Thông tin Đối ngoại và Phiên bản tiếng Anh của Cổng.

Ngày 19/8/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (28/8/1945 - 28/8/2015), Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ II

So với thời điểm trước khi phiên bản Cổng được đi vào vận hành, công tác thông tin, truyền thông trên Cổng TTĐT đến năm 2016 đã được triển khai đồng bộ, có hệ thống, đặc biệt, cung cấp thông tin theo các chủ đề rõ rệt, tập trung vào các vấn đề nóng nổi lên theo từng thời điểm và bước đầu có những định hướng trong công tác xử lý, phản ứng với những thông tin chưa chính xác, có khả năng gây bất lợi cho sự phát triển của Bộ, ngành. Số lượng, cơ cấu chi tiết nội dung thông tin trên Cổng và các chuyên trang, chuyên mục về cơ bản được đảm bảo cân đối, phù hợp với định hướng thông tin, tuyên truyền mà Ban Biên tập đã đề ra.

Bên cạng đó, các đơn vị Báo, Tạp chí của Bộ đã bám sát, tuyên truyên truyền các nhiệm vụ chính trị, chủ động vào cuộc tập trung tuyên truyền có hiệu quả trên các lĩnh vực như: Lao động việc làm, đổi mới phát triển dạy nghề đáp ứng nguồn nhân lực của đất nước, chăm sóc gia đình chính sách, người có công, đảm bảo an sinh xã hội...

Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh của Bộ, ngành LĐ-TBXH thông qua các ấn phẩm thông tin đối ngoại : Trong những năm qua, Bộ LĐ-TBXH đã triển khai việc biên soạn các ấn phẩm, tờ rơi giới thiệu về Bộ và ngành LĐ-TBXH phục vụ chủ yếu cho công tác đối ngoại của Bộ. Từ năm 2014, Bộ đã cho xuất bản cuốn sách ảnh sự kiện nổi bật của Bộ, ngành. Nội dung cuốn sách ảnh được phản ánh đầy đủ các lĩnh vực của Bộ. Ngoài ra, Bộ cũng đã xuất bản bản tin tiếng Anh hàng quý nhằm thông tin về lĩnh vực lao động và xã hội, gửi trực tiếp cho các đại sứ quán, các cơ quan đại diện ngoại giao ở Việt Nam, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đối tác có quan hệ hợp tác với Bộ.

Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Thông tin, Trung tâm Tư vấn dịch vụ truyền thông (Cục Trẻ em) duy trì tốt việc theo dõi, tổng hợp thông tin về tình hình lao động và xã hội trong nước và quốc tế, biên tập thành tài liệu tham khảo, cung cấp phụ vụ Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

Chia sẻ, cung cấp thông tin thông qua các hoạt động đối ngoại: Bộ LĐ-TBXH chú trọng chia sẻ, cung cấp thông tin thông qua công tác tổ chức đoàn ra, đoàn vào. Hàng năm, căn cứ Kế hoạch công tác đối ngoại và yêu cầu thực tế, phát sinh, Bộ LĐ-TBXH đều tổ chức nhiều các đoàn công tác nước ngoài, cũng như đón các đoàn khách quốc tế (kể cả các Đại sứ của các nước tại Việt Nam hay các chuyên gia quốc tế trong các lĩnh vực chuyên ngành) vào thăm và làm việc tại Bộ LĐ-TBXH. Tại các buổi làm việc với các cơ quan, tổ chức có liên quan của nước sở tại, nhiều đoàn công tác của Bộ LĐ-TBXH đã tận dụng có hội để cung cấp và chia sẻ thông tin về Bộ và ngành LĐ-TBXH, góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh Bộ và thu hút sự quan tâm của các đối tác quốc tế.

Họp báo của Bộ LĐ-TBXH thông tin với các cơ quan báo chí về Diễn đàn Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC

Về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: Bộ LĐ-TBXH đều tổ chức họp báo hàng quý nhằm cung cấp, chia sẻ thông tin cho các cơ quan báo chí về tình hình hoạt động của Bộ, Ngành LĐ-TBXH, cũng như các vấn đề được báo chí, dư luận xã hội quan tâm liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành LĐ-TBXH tạo sự thống nhất, định hướng đúng đắn các luồng thông tin trong dư luận xã hội. Bên cạnh đó, Bộ LĐ-TBXH đã ban hành thông cáo báo chí về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Các thông cáo báo chí đều được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Qua đó, các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước có thể kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Bộ, Ngành LĐ-TBXH giúp cho việc đưa tin về Bộ, ngành được chủ động, kịp thời, chính xác.

Tăng cường công tác quản lý, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các đơn vị: Trên cơ sở Quyết định số 757/QĐ-LĐ-TBXH ngày 27/6/2014 phê duyệt Chương trình hành động về thông tin đối ngoại giai đoạn 2014-2020; Quyết định số 1718/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2014 về Kế hoạch hành động triển khai hoạt động thông tin đối ngoại năm 2015 - 2017 của Bộ LĐ-TBXH. Kế hoạch được ban hành đã tạo cơ sở cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại, nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh và vai trò của Bộ, ngành LĐ-TBXH. Các đơn vị trong Bộ đều bố trí cán bộ làm đầu mối thực hiện công tác thông tin đối ngoại, đặc biệt là các đơn vị có nhiệm vụ công tác liên quan như Văn phòng Bộ, Cục Quản lý loa động ngoài nước, Trung tâm Thông tin, Tạp chí Gia đình và Trẻ em, Báo Lao động - Xã hội, Tạp chí Lao động – Xã hội...

Bên cạnh những kết quả đạt được kể trên, công tác thông tin đối ngoại nói chung và việc triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin đối ngoại trung hạn nói riêng còn gặp một số những khó khăn nhất định như: Phương thức tuyên truyền, quảng bá và chia sẻ thông tin tuy đã được quan tâm, chú trọng và cải tiến, nhưng nội dung, số lượng và chất lượng thông tin được cung cấp, chia sẻ chưa phong phú, đa dạng, chưa có sự phân loại theo từng đối tượng của thông tin đối ngoại để đưa ra những hình thức, nội dung thông tin phù hợp. Việc sử dụng tiếng nước ngoài trong các hoạt động thông tin đối ngoại còn chưa phổ biến, do đó làm hạn chế hiệu quả của các hoạt động thông tin đối ngoại đã thực hiện. Công tác thông tin đối ngoại chưa được lồng ghép một cách thực sự hiệu quả vào các hoạt động đối ngoại của Bộ.Công tác thông tin đối ngoại của Bộ nhìn chung còn thiếu tính bài bản và chuyên nghiệp. Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong phạm vi Bộ LĐ-TBXH mặc dù đã có nhiều tiến bộ song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, phần nào ảnh hưởng đến tiến độ cũng như chất lượng của công tác thông tin đối ngoại của Bộ.  Ngân sách dành cho thông tin đối ngoại và cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hoạt động thông tin đối ngoại vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời các yêu cầu của việc triển khai các ý tưởng quảng bá, tuyên truyền đối ngoại.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do các đơn vị thuộc Bộ chưa nhận thức được đầy đủ về vị trí, vai trò của thông tin đối ngoại, cũng như trách nhiệm của đơn vị mình trong công tác thông tin đối ngoại của Bộ. Bộ cũng chưa xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, phối hợp thực hiện công tác thông tin đối ngoại. Sự thiếu hụt về cán bộ vẫn là một trong những nguyên chính dẫn đến những tồn tại, hạn chế hiện nay. Bên cạnh đó, cán bộ thực hiện công tác thông tin đối ngoại hiện nay còn thiếu kinh nghiệm và chưa được đào tạo bài bản. Kế hoạch thông tin đối ngoại trung hạn của Bộ tuy đã được ban hành nhưng nội dung chưa đảm bảo tính toàn diện.

Từ những thành công, hạn chế của công tác thông tin đối ngoại Bộ LĐ-TBXH trong thời gian qua, nhằm tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại trong lĩnh vực lao động và xã hội đến với cộng đồng quốc tế, người việt nam ở nước ngoài và người nước ngoài sinh sống, lao động và học tập ở Việt Nam, đồng thời truyền tải thông tin về lao động và xã hội đến với nhân dân trong nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển và hội nhập quốc tế của lĩnh vực lao động và xã hội, tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế- xã hội đất nước. Để đạt được điều đó, cần thực hiện tốt một số giải pháp chính như sau: Tăng cường sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ trong công tác thông tin đối ngoại; Đổi mới về cơ chế tổ chức các đơn vị tham gia công tác thông tin đối ngoại;  Đổi mới nội dung, hình thức, hiện đại hóa phương tiện thông tin đối ngoại của Bộ LĐ-TBXH, sử dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ, đặc biệt là Internet là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Tăng cường đàu tư tài chính, cơ sở vật chất cho các hoạt động thông tin đối ngoại v.v...

 

Xem