Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

24/08/2018

Công ty CP Dịch vụ bảo vệ an ninh Dầu khí Việt Nam - 421 Nguyễn An Ninh, phường 9, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỏi: Công ty tôi có đối tượng người lao động làm bảo vệ tuyến ống dẫn khí gas là công việc nặng nhọc, vậy xin hỏi quy định này được nêu ở văn bản nào?

Vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm ban hành kèm theo Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996 và Quyết định số 190/QĐ-LĐTBXH ngày 03/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có 02 chức danh nghề, công việc “bảo vệ kho, đường ống xăng dầu”“trực và xử lý sự cố cháy, nổ các trạm bơm khí và đường ống dẫn khí” được xếp điều kiện lao động loại IV.

Quý Công ty cần đối chiếu tên nghề, công việc và điều kiện lao động của người lao động tại Công ty với tên nghề, công việc và mô tả điều kiện lao động của 02 nghề, công việc nêu trên tại Danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành để xác định nghề, công việc tại Công ty có phải nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hay không.

 

Xem