Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a

23/05/2017

Ông Hoàng Mạnh Hùng - Nhà H11+12 khu tập thể VKH, ngách 10/106 Hoàng Quốc Việt, tổ 19, phường Nghĩa đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà nội hỏi: Chúng tôi bao gồm nhiều cán bộ công nhân viên chuyên làm các nghề Địa chất, Địa vật lý, Địa chất Thủy văn, Trắc địa, Khoan, Khai đào v.v.... thuộc Liên đoàn C trước đây, nay đổi tên là Liên đoàn INTERGEO, là cơ quan trực thuộc Tổng cục Địa chất trong nhiều thời gian giúp bạn Lào trước đây.

Riêng cá nhân tôi, sau khi tốt nghiệp đại học nghề Địa vật lý Carota (thăm dò Địa vật lý trong giếng khoan) tại Liên xô năm 1974, được cử sang Liên đoàn C công tác và đi sang Lào từ 6/1975. Đến 8/1989, tôi nhận QĐ chuyển về Trung tâm Kỹ thuật và khai thác Mỏ cũng thuộc Tổng cục Địa chất. Tôi nghỉ hưu từ 6/2009 tại Công ty Cổ phần Công nghệ Địa vật lý mà trước đây là Công ty Công nghệ Địa vật lý, trực thuộc Tổng cục Địa chất Việt Nam. Tôi chưa từng hưởng bất cứ loại trợ cấp nào như đã nêu trong khoản 7 Điều 2 QĐ-87/CT ngày 01/3/1985. Thời gian công tác ấy, tôi có được tính theo chế độ của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a không?

Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a và Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg  ngày 04/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg được áp dụng đối với những người làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cử làm chuyên gia hoặc làm việc phục vụ chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo yêu cầu của Nước bạn.

Theo nội dung câu hỏi của ông Hoàng Mạnh Hùng thì ông được cử sang công tác tại Lào nhưng không nêu rõ được cử làm chuyên gia hay phục vụ chuyên gia nên chưa thể xác định được có thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg nêu trên hay không. Trường hợp ông Hùng có Quyết định cử đi làm chuyên gia, Quyết định về nước, lý lịch Đảng viên hoặc lý lịch cán bộ, công chức, viên chức khai trước ngày 01/01/1995 mà trong đó có khai thời gian được cử làm chuyên gia tại Lào và Căm-pu-chi-a thì thực hiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 01/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

 

Xem