Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chế độ nghỉ hằng năm

15/05/2017

Bà Ngô Thùy Dung, KCN Cái Mép, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỏi: Nhân viên A xin phép nghỉ hằng năm để về quê ăn tết các ngày 23, 24, 25/01/2017 đi xe ô tô từ Vũng Tàu về Nghệ An, tổng thời gian cả đi và về ước tính ~72 tiếng, có mua vé và cung cấp vé cho Công ty.

Công ty chấm công cho nhân viên A là: Ngày 23/01/2017 hỗ trợ thời gian đi đường 1 ngày. Ngày 24, 25/01/2017 Công ty trừ ngày nghỉ hằng năm 2 ngày. Như vậy có đúng không? Nếu nhân viên A sử dụng ngày xuất phát về quê là ngày Chủ nhật 22/1/2017 thì việc chấm công như trên có đúng không?

Vấn đề này Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Điều 4 Khoản 111 Bộ luật Lao động 2012 quy định: “Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm”. Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành thì cách tính ngày đi đường nêu trên không đề cập tới ngày khởi hành hoặc ngày quay trở lại cơ quan. Như vậy, đối với trường hợp bạn hỏi, khi người lao động xin nghỉ hằng năm 03 ngày làm việc, nếu thời gian đi đường cả đi và về ước tính là 72 giờ (tức là khoảng 3 ngày) bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy thì được tính thêm 01 ngày đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Ngoài ra, bạn cần lưu ý khi người lao động được nghỉ hàng năm thì được hưởng nguyên lương theo quy định tại Điều 111 Bộ luật Lao động 2012; riêng tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi đường do hai bên thoả thuận theo quy định tại khoản 2 Điều 113 Bộ luật Lao động 2012.

Tuy nhiên, do nội dung bạn nêu tại câu hỏi có nhiều thông tin chưa rõ (đây là lần đầu hay lần thứ mấy được chấm công ngày đi đường; việc tính trừ 2 ngày nghỉ hằng năm là tính trong tổng quỹ thời gian nghỉ hằng năm hay chỉ là việc chấm công để trả lương 02 ngày này và vẫn giảm 3 ngày phép năm trong quỹ thời gian; hỗ trợ 01 ngày đi đường là hỗ trợ có theo thỏa thuận không?…) nên chưa có căn cứ để trả lời việc chấm công như đã nêu tại câu hỏi là trái với quy định pháp luật hiện hành.

Xem