Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo tuyển chuyên gia

22/09/2016

Thực hiện kế hoạch xây dựng hướng dẫn đánh giá việc thực hiện Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 14/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban về quyền trẻ em Liên hợp quốc, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em cần tuyển chuyên gia thực hiện công việc đáp ứng yêu cầu sau:

1. Yêu cầu chung đối với chuyên gia:

- Có ít nhất bằng thạc sỹ chuyên ngành xã hội học, giới và phát triển hoặc các lĩnh vực liên quan;

- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong theo dõi và đánh giá các chương trình, dự án; kinh nghiệm về hoạt động phối hợp liên ngành/liên tổ chức;

- Có kiến thức và hiểu biết tốt về bối cảnh phát triển của Việt Nam, đặc biệt về công tác thực hiện quyền trẻ em, cơ chế phối hợp của hệ thống cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội của Việt Nam; các chính sách, chương trình liên quan;

- Có kỹ năng và kinh nghiệm phân tích, báo cáo, tổng hợp thông tin;

- Có kỹ năng và kinh nghiệm về thiết kế, tổ chức và hướng dẫn hội thảo, kỹ năng hướng dẫn thảo luận nhóm;

- Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức Liên hợp quốc, đặc biệt là các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam;

- Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Việt và ưu tiên những ứng viên sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc;

- Thông thạo và sử dụng tốt máy vi tính.

2. Yêu cầu về nội dung công việc: (Điều khoản tham chiếu công việc kèm theo)

- Xây dựng hướng dẫn đánh giá việc thực hiện Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 14/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban về quyền trẻ em Liên hợp quốc.

- Xây dựng và hoàn thiện Báo cáo tổng quan thực hiện Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực các khuyến nghị của Ủy ban về quyền trẻ em của LHQ trên cơ sở báo cáo của các Bộ, ngành: LĐTBXH (2); GDĐT (1); Y tế (1); Tư pháp (1); Nội vụ (1); Công an (1); Tài chính (1); Nội vụ (1)

3. Hồ sơ:

- Các chứng chỉ, bằng cấp về trình độ

- Hồ sơ chuyên gia (CV) nêu rõ quá trình công tác, kinh nghiệm, những nghiên cứu, dự án khoa học và các ấn phẩm đã tham gia.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

Thời gian:  Từ ngày 22/9/2016 đến hết ngày 28/9/2016

Địa điểm nhận hồ sơ:  Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Địa chỉ: 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.    Điện thoại: 04. 3747 6316               

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Ông Trần Văn Thao, DĐ: 0914.349.967 - email: pkehoachtonghop@gmail.com

Hồ sơ sẽ không được hoàn trả. Chỉ các chuyên gia được lựa chọn vào danh sách phỏng vấn mới được liên hệ.

 

Xem