Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

52 lao động Việt Nam tại Algeria sẽ về nước chậm nhất 10 ngày tới

02/11/2015

Lao động Việt Nam tại Algeria có nguyện vọng về nước sẽ được làm thủ tục chậm nhất 10 ngày tới Theo Cục Quản lý Lao động ngoài nước, liên quan đến 57 lao động Công ty Simco Sông Đà đưa đi làm việc tại Algeria cho công ty Đông Nhất Giang Tô, chậm nhất 10 ngày tới, 52 lao động sẽ được làm thủ tục và về nước.

Trước đó (ngày 23/10), Cục Quản lý lao động ngoài nước có văn bản Yêu cầu Công ty Simco Sông đà khẩn trương đàm phán với đối tác để hoàn tất các thủ tục về nước đối với những lao động muốn về và ký lại hợp đồng với số lao động muốn ở lại làm việc. Theo báo cáo nhanh của công ty Simco Sông Đà, ngày 29/10, Công ty Simco Sông Đà đã làm việc với công ty sử dụng lao động Đông Nhất Giang Tô để đàm phán dứt điểm hướng giải quyết vụ việc.Theo đó, hai bên đã thống nhất phương án giải quyết: Đối với 5 lao động có nguyện vọng tiếp tục ở lại làm việc, chủ sử dụng lao động, người lao động và công ty Simco Sông Đà sẽ ký phụ lục hợp đồng với định mức khoán mới đã được thống nhất để 05 lao động trên tiếp tục ở lại làm việc cho công ty sử dụng lao động. 52 lao động còn lại (trong đó bao gồm 1 đốc công và 1 phiên dịch) sẽ được làm thủ tục và về nước chậm nhất trong 10 ngày tới. Hai bên đã thỏa thuận thống nhất mức bồi thường hợp đồng là 1.700 USD/lao động và chi phí mua vé máy bay về nước cho người lao động. Theo đó, công ty Simco Sông Đà sẽ ứng tiền bồi thường hợp đồng và mua vé máy bay cho người lao động về nước.
Ngoài ra, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã chỉ đạo Công ty Simco Sông Đà chuẩn bị và báo cáo Cục phương án thanh lý hợp đồng để chủ động làm việc với người lao động sau khi về nước.
Xem