Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Ninh: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

10/07/2015

Ngày 10/7/2015, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015. Tham dự hội nghị có 87 đại biểu điển hình tiên tiến của toàn Ngành.


Trong 05 năm qua (2010-2015), bám sát các nội dung Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị; Bộ Luật Thi đua, Khen thưởng và các các văn bản hướng dẫn của Chính phủ; Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Ninh, Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác Thi đua, Khen thưởng. Đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Quy chế Thi đua, Khen thưởng và các Bảng chấm điểm bình xét thi đua cho các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở; phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố để làm cơ sở cho hoạt động phong trào thi đua trong toàn ngành Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh.
Phong trào thi đua được triển khai hằng năm và thực hiện trong toàn ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh với sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tổ chức đánh giá kết quả, chấm điểm thi đua thực hiện một cách dân chủ, công khai, bình đẳng ; khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, đúng nội dung của phong trào thi đua và công tác Khen thưởng.
Để đạt được những thành quả nêu trên là có sự quyết tâm của tập thể Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở và phòng Lao động, Thương binh và Xã các huyện, thị xã, thành phố đã không ngừng đổi mới phương pháp công tác, nỗ lực làm việc, quyết tâm phấn đấu, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Ngành. Giai đoạn 2010-2015, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh liên tục được Bộ  Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá, ghi nhận là đơn vị thi đua xuất sắc, được Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tặng 05 Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu Cụm Đồng bằng Sông Hồng; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 02 Cờ thi đua xuất sắc cụm thi đua khối văn hóa xã hội của tỉnh; nhiều tập thể và cá nhân trong toàn ngành được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.
Phát biểu chỉ đạo phương hướng thời gian tới, Đ/c Nguyễn Thế Thịnh, Giám đốc Sở chỉ rõ phương hướng giai đoạn 2015-2020 toàn Ngành bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ và tỉnh xây dựng các kế hoạch cụ thể, tham mưu đề xuất với Tỉnh trong việc ban hành cơ chế chính sách, thông qua các Phong trào Thi đua hoàn thành vượt mứcthời gian, đồng chí cũng đề ra 4 nhiệm vụ và 5 giải pháp toàn Ngành phải tập trung lập thành tích cháo mừng các sự kiện của Tỉnh và Trung ương.
Các đại biểu đã nhất trí bầu 03 cá nhân tiêu biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của ngành Lao động,Thương binh và Xã hội; 05 cá nhân tiêu biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV.
Nhân dịp này nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua 5 năm (2010-2015) được nhận Bằng khen của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở tặng Giấy khen./.

 
Xem