Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển (SOMSWD) lần thứ 11

08/09/2015

Từ ngày 8-11/9/2015, tạiKuala Lumpur, Ma-lay-xia đã diễn ra Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển (SOMSWD) lần thứ 11 và các sự kiện liên quan. Trước đó, ngày 7/9/2015 đã diễn ra Diễn đàn Chính phủ – Phi chính Phủ ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển lần thứ 10 với chủ đề “Tăng cường quyền năng cho người cao tuổi”.

Hội nghị có sự tham dự của 10 nước thành viên ASEAN và Ban thư ký ASEAN.SOMSWD được nhóm họp hàng năm và luân phiên tại các nước ASEAN. Đây là Hội nghị quan trọng để các quan chức cấp cao phụ trách về phúc lợi xã hội và phát triển của các nước ASEAN thảo luận, trao đổi về các chính sách phát triển và phúc lợi xã hội trong khu vực, đặc biệt là các chính sách đối với các đối tượng yếu thế (người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ nghèo,…) để báo cáo lên cấpBộ trưởng ASEAN phụ trách Phúc lợi xã hội Bộ trưởng ASEAN trong các lĩnh vực liên quan.
Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện các kế hoạch công tác giai đoạn 2011-2015, do đóHội nghị SOMSWD năm nay không chỉ nhằm rà soát, đánh giá hoạt động giai đoạn vừa qua mà còn xây dựng kế hoạch công tác cho giai đoạn tiếp theo 2016-2020. Bên cạnh đó, Hội nghị còn thảo luận và xem xét các văn kiện quan trọng để trình lên các Bộ trưởng phụ trách và các nhà Lãnh đao cấp cao ASEAN thông qua vào cuối năm nay, bao gồm: Khuôn khổ và Kế hoạch hành động thực hiện Tuyên bố ASEAN về Tăng cường An sinh xã hội; Tuyên bố Kuala Lumpur về Tăng cường quyền năng cho người cao tuổi; Kế hoạch hành động khu vực về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em, và một số văn kiện khác có liên quan. Đây là các nội dung, kế hoạch không chỉ khẳng định sự cam kết ngày càng cao giữa các nước thành viên mà còn đưa ra những định hướng hành động cụ thể góp phần tăng cường an sinh xã hội, dịch vụ xã hội và đảm bảo phúc lợi xã hội cho mọi người dân ASEAN trong một Cộng đồng sau 2015. Trong khuôn khổ Hội nghị SOMSWD lần thứ 11 đã diễn ra Hội nghị SOMSWD với ba nước đối tác bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốcvà Trung Quốc nhằm đánh giá kếtquả hợp tác trong thời gian qua, đồng thời thảo luận về kế hoạch hợp tác để thực hiện các dự án, hoạt động về phúc lợi xã hội và phát triển trong thời gian tới.
Tại Hội nghị, đoàn Việt Nam đã tham gia tích cực và có trách nhiệm, trong đó, chú trọng vào các nội dung bao gồm: lồng ghép các ưu tiên hợp tác của Việt Nam vào kế hoạch công tác SOMSWD giai đoạn 2016-2020 như thúc đẩy dịch vụ an sinh xã hội cho các nhóm yếu thế, đặc biệt là trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi và phụ nữ; tích cực đóng góp ý kiến cho dự thảo Tuyên bố ASEAN về Già hóa: Tăng cường quyền năng cho người cao tuổi và các văn kiện khác có liên quan. Ngoài ra, đoàn Việt Nam đã thông báo với Hội nghị về kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em ASEAN (ACF) lần thứ 4 tại Việt Nam vào năm 2016.
Hội nghị kết thúc thành công với sự đồng thuận cao của các nước thành viên về mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực trongkế hoạch công tác củaASEAN về phúc lợi xã hội và phát triểngiai đoạn tới, góp phần  “tăng cường phúc lợi và thúc đẩy chất lượng cuộc suống của người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các nhóm yếu thế khác” trong một Cộng đồng ASEAN vì người dân và lấy người dân làm trung tâm./.
Xem