Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ LĐTBXH năm 2022

14/03/2023

Ngày 14/3, Hội dồng thi tuyển công chức năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) có Thông báo số 889/TB-HĐTTCC về kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ LĐTBXH năm 2022.

Theo đó, Hội đồng thi tuyển công chức thông báo kết quả thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022 và một số nội dung liên quan như sau:

1. Kết quả thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022 (xem danh sách tại đây).
2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
2.1. Thành phần hồ sơ
a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có), kèm theo bản chính để đối chiếu.
Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
Trường hợp người trúng tuyển được miễn phần thi ngoại ngữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ.
b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
c) Xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền; các quyết định tuyển dụng; các quyết định, hợp đồng liên quan đến tiền lương (nếu có).
Lưu ý: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo này, người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyến. Đồng thời thông báo công khai trên Cổng thông tin của Bộ và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
2.2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
- Thời gian: Từ ngày 15/3/2023 đến hết ngày 15/4/2023 (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).
- Địa điểm: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng 216, Nhà A, trụ sở cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; số 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
3. Thời gian nhận Quyết định tuyển dụng và lập hồ sơ công chức
- Thí sinh trúng tuyển nhận trực tiếp Quyết định tuyển dụng tại trụ sở cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; số 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (dự kiến trong tuần cuối tháng 4/2023).
- Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, cơ quan tham mưu công tác tổ chức cán bộ của đơn vị có công chức mới được tuyển dụng hướng dẫn công chức kê khai, tổ chức thẩm tra, xác minh tính trung thực của các thông tin do công chức tự khai và hoàn chỉnh hồ sơ gốc theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.
Hội đồng thi tuyển công chức vào làm việc tại đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022 thông báo đến các cơ quan, đơn vị và thí sinh trúng tuyển biết, thực hiện đầy đủ theo quy định.
Xem