Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Diễn đàn lao động di cư ASEAN lần thứ 15

20/10/2022

 Ngày 19/10, tại Hà Nội, Campuchia, với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2022, đã đăng cai tổ chức Diễn đàn Lao động di cư ASEAN (AFML) lần thứ 15 tại Phnom Penh, Campuchia và trực tuyến vào ngày 19-20 tháng 10 năm 2022. Theo chủ đề của Chủ tịch ASEAN “ASEAN A.C.T: Cùng nhau giải quyết các thách thức”. Đoàn Việt Nam có bà Hà Thị Minh Đức, Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) làm Trưởng đoàn dự cuộc họp theo hình thức trực tuyến.

AFML lần thứ 15 đã thông qua chủ đề “Nối lại di cư lao động và hợp tác khu vực” liên quan đến sự phục hồi của các nền kinh tế ASEAN sau Đại dịch COVID-19.

Các đại biểu đã chia sẻ thông tin và trao đổi quan điểm theo hai chủ đề phụ là “Phục hồi kinh tế và di cư lao động” và “Bảo vệ quyền để tối đa hóa tác động phát triển của di cư lao động”.
Diễn đàn có sự tham gia của đại diện tất cả các Quốc gia Thành viên ASEAN, các tổ chức của người sử dụng lao động và các tổ chức xã hội dân sự, cũng như Liên đoàn Người sử dụng lao động ASEAN (ACE), Tổ công tác về Lao động Di cư ASEAN (TFAMW), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Tổ chức Quốc tế vì Di cư (IOM), và Ban Thư ký ASEAN. Đại diện của Australia, Canada và Thụy Sĩ tham gia với tư cách quan sát viên.
 
AFML lần thứ 15 đã hỗ trợ việc thực hiện Đồng thuận ASEAN về Bảo vệ và Thúc đẩy Quyền của Người lao động Di cư, Khung phục hồi Tổng thể ASEAN và Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Lao động ASEAN về Ứng phó trước Tác động của COVID-19 với Lao động và Việc làm.
 
Diễn đàn đã thảo luận về tác động của sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 đối với nhu cầu của thị trường lao động đối với lao động di cư trong khu vực ASEAN. Diễn đàn cũng thảo luận về các chính sách và thủ tục mở cửa trở lại và đẩy nhanh quá trình đi làm việc cũng như giữ chân người lao động di cư của các Quốc gia Thành viên ASEAN.
 
Diễn đàn đã đưa ra 16 Khuyến nghị nhằm hỗ trợ nối lại di cư lao động khi nền kinh tế và việc làm ở các Quốc gia Thành viên ASEAN đang phục hồi với bối cảnh khác nhau của mỗi Quốc gia Thành viên ASEAN./.
Xem