Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Nội: Lao động được giải quyết việc làm tăng 22% so với cùng kỳ 2021

08/12/2022

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội, 11 tháng của năm 2022, thành phố đã giải quyết việc làm cho 195.468/160.000 lao động, đạt 122,1% kế hoạch năm, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, thành phố đã giải quyết tạo việc làm cho 57.941 người lao động từ nguồn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 2.741 tỷ đồng; số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm là 16.139 người lao động; đưa 4.538 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; số người lao động được giải quyết việc làm qua cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và các hình thức khác là 116.850 người.

 
anh-101782.jpg
Một phiên giao dịch việc làm do TTDVVL Hà Nội tổ chức
Để đạt được kết quả trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, cũng như các cơ quan, ban, ngành địa phương; đồng thời chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện công tác nghiên cứu, dự báo và đánh giá tình hình thị trường lao động hiện tại, xu hướng phát triển và tác động kinh tế trong thời gian tới, xu hướng dịch chuyển ngành nghề sau dịch Covid-19.
Từ đó tìm ra những chính sách mới phù hợp để bảo đảm việc làm cho người lao động; định hướng, cải thiện chất lượng nguồn lao động của thành phố, hỗ trợ người lao động học nghề, mở rộng cơ hội nghề nghiệp sau khi dịch bệnh đang được kiểm soát. 
Bên cạnh đó, thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động đồng bộ từ thành phố đến các quận, huyện, thị xã theo hướng hiện đại, tạo thuận lợi trong việc kết nối cung - cầu lao động của Hà Nội với các tỉnh, thành trong vùng thủ đô và các địa phương khác.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội đã chỉ đạo hiện đại hóa hoạt động của hệ thống Sàn Giao dịch việc làm Hà Nội, đặc biệt là hoạt động cung cấp thông tin thị trường lao động tại các phiên giao dịch việc làm chuyên đề, phiên giao dịch việc làm lưu đồng tại quận, huyện nhằm giúp đưa thông tin về cầu lao động trực tiếp với đối tượng cụ thể để người lao động có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, doanh nghiệp tuyển dụng được lao động. 
Trong tháng cuối năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội tiếp tục phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai cho vay hiệu quả từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.
Đẩy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động của 5 sàn giao dịch việc làm và 8 điểm giao dịch việc làm vệ tinh. Hoàn thành thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn thành phố. 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng tiếp tục tổ chức thu thập thông tin về tình hình lao động, tiền lương, tiền thưởng Tết; tình hình nợ lương, vay để trả lương ngừng việc năm 2022 của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị thúc đẩy phát triển thị trường lao động trên địa bàn.

Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 11/12, với quy mô 10.000 người tham gia với nhiều hoạt động như: tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, phiên giao dịch việc làm, giới thiệu mô hình thiết bị đào tạo…/.

Xem