Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam: Vì lợi ích của người tham gia BHXH, BHYT

01/10/2022

Xác định Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, căn bản để đổi mới phương thức hoạt động của Ngành, góp phần xây dựng thành công Chính phủ số, thời gian qua, trên cơ sở nền tảng hạ tầng CNTT sẵn có, BHXH Việt Nam đã tập trung ưu tiên nguồn lực, đẩy mạnh các hoạt động Chuyển đổi số, bám sát các chỉ đạo, định hướng, mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, công tác chuyển đổi số của BHXH Việt Nam được triển khai trong từng lĩnh vực với mục tiêu là phục vụ ngày càng tốt hơn các lợi ích của doanh nghiệp, người dân và các chủ thể tham gia BHXH, BHYT.

Theo đó, BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ nhằm xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, phục vụ quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến với các Bộ, Ngành, coi đây là nền tảng cho công tác chuyển đổi số.CHUYENDOISO.BC-20220924081427PM.jpg
Ảnh minh họa
BHXH Việt Nam đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với nhiều Bộ, ngành, cơ quan như: Bộ Thông tin và truyền thông, Tổng cục Thuế, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và các cơ sở khám chữa bệnh. Qua đó, phục vụ công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT; triển khai các dịch vụ công, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người tham gia ngày càng tốt hơn. Đặc biệt là triển khai thành công các tính năng như: Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí; Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến…
BHXH Việt Nam cũng đã kết nối thành công với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngay từ khi cơ sở dữ liệu này được đưa vào vận hành chính thức. Tính đến hết tháng 9/2022, hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực hơn 51 triệu thông tin nhân khẩu có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, BHXH Việt Nam cung cấp, chia sẻ trên 61 triệu lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Nhằm triển khai thí điểm khám chữa bệnh BHYT bằng Căn cước công dân gắn chíp, thời gian qua, BHXH Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Tính đến hết thàng 9, toàn quốc đã có 11.556 cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng Căn cước công dân gắn chíp phục vụ khám chữa bệnh BHYT, chiếm khoảng 90% tổng số cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc, với hơn 3,1 triệu lượt tra cứu, mang lại nhiều tiện ích cho người tham gia chính sách này.
Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng tiếp tục hoàn thiện và bổ sung các tính năng hữu ích trên ứng dụng VssID - BHXH số. Hiện toàn quốc đã có gần 27 triệu tài khoản đăng ký, cài đặt, sử dụng ứng dụng; hơn 1,6 triệu lượt sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng này để đi khám chữa bệnh BHYT.
Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho tất cả các thủ tục hành chính của Ngành, tích hợp, cung cấp 20 dịch vụ công thuộc 14 thủ tục hành chính của BHXH Việt Nam trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và 7 dịch vụ công trên ứng dụng VssID-BHXH số.
Mỗi năm, Hệ thống Giao dịch BHXH điện tử tiếp nhận và xử lý gần 100 triệu lượt hồ sơ. Trong 9 tháng đầu năm 2022, toàn Ngành đã tiếp nhận và xử lý hơn 70 triệu hồ sơ giao dịch điện tử.
Có thể thấy, hiện nay, tất cả các thủ tục hành chính của Ngành BHXH Việt Nam đều được thực hiện trên không gian số. Điều này tạo sự thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí cho các cá nhân, tổ chức khi tham gia, thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Việc thực hiện trên không gian số cũng giúp cho doanh nghiệp, người lao động dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, kiểm tra đối chiếu dữ liệu thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết chế độ chính sách, nâng cao tính minh bạch của thông tin. Những lợi ích đó cho thấy công tác chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam đang có hướng đi đúng, đem lại những kết quả tích cực bước đầu, góp phần phục vụ người tham gia BHXH, BHYT ngày càng tốt hơn.
Xem