Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người cao tuổi (đủ 80 tuổi)

15/11/2022

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện. Hiện nay, Nhà nước đang đẩy mạnh các chính sách xã hội nhằm hỗ trợ cuộc sống cho người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi.

chăm-soc-sức-khoe-người-cao-tuổi.jpgẢnh minh họa

Người cao tuổi là đối tượng cần được chăm sóc đặc biệt. Ở độ tuổi này, sức khỏe của con người không được đảm bảo như ngày trước. Họ cần được khám chữa bệnh thường xuyên. Thẻ bảo hiểm y tế miễn phí do Nhà nước cấp sẽ hỗ trợ họ trong vấn đề này.

Hiện nay, Nhà nước đang đẩy mạnh công tác hỗ trợ người dân thuộc diện khó khăn, người cao tuổi. Các chính sách mà Nhà nước đề ra đảm bảo cho người dân được tiếp cận với cuộc sống ổn định và tốt nhất. Một trong những phương thức hỗ trợ của Nhà nước là cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người cao tuổi. Có bảo hiểm y tế, người dân sẽ được chăm sóc sức khỏe theo định kỳ.
Theo quy định tại Điều 17 Luật người cao tuổi, người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng những người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng; Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trợ cấp xã hội hằng tháng là những đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội.
Theo quy định tại khoản 1 điều 18 Luật người cao tuổi 2019, Người cao tuổi quy định tại Điều 17 của Luật này được hưởng bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng và hỗ trợ chi phí mai táng khi chết, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
Theo quy định tại điểm g, khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế, Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. 
Như vậy theo quy định của các điều luật trên thì người từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu; trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; trợ cấp xã hội hằng tháng thì sẽ được hưởng chính sách bảo trợ xã hội và sẽ được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.  
Việc Nhà nước đưa ra biện pháp hỗ trợ việc khám chữa bệnh của người cao tuổi bằng việc cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, giúp họ được chăm sóc, bảo vệ về sức khỏe. Bảo hiểm y tế miễn phí giúp người cao tuổi được khám chữa bệnh thường xuyên. Thậm chí, trong trường hợp cấp cứu hay phát sinh rủi ro khác về sức khỏe, quyền lợi về sức khỏe của họ cũng được đảm bảo.
Có bảo hiểm y tế miễn phí, người cao tuổi sẽ an tâm hơn trong việc khám chữa bệnh. Được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, cùng với việc vô tư, không lo lắng về những khoản phí khám chữa, người cao tuổi sẽ vui vẻ và sống thoải mái, an nhiên hơn.
Xem