Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đã xuất cấp 36.369 tấn gạo cho các địa phương

29/10/2022

 Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 24/10/2022, thực hiện quyết định của các cấp có thẩm quyền, các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã hoàn thành xuất cấp 36.369 tấn gạo cho các địa phương.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Về xuất cấp gạo Dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân, Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 24/10/2022, thực hiện quyết định của các cấp có thẩm quyền, các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã hoàn thành xuất cấp 36.369 tấn gạo cho các địa phương.
Gồm: Hỗ trợ Tết Nguyên đán 13.959 tấn gạo; Hỗ trợ giáp hạt đầu năm 9.892 tấn gạo; Hỗ trợ mưa lũ 3.738 tấn gạo; Hỗ trợ cứu đói mất mùa 432 tấn gạo; Hỗ trợ dự án trồng rừng 6.279 tấn gạo; Hỗ trợ dịch bệnh Covid-19 là 1.869 tấn gạo; và xuất viện trợ cho Philippin 200 tấn gạo để khắc phục hậu quả mưa bão.
Về công tác xuất cấp gạo Dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, Bộ Tài chính thông tin, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã hoàn thành công tác xuất cấp 29.664 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2021 - 2022 đảm bảo đủ về số lượng, an toàn về chất lượng, đúng đối tượng được thụ hưởng theo quy định.
Đối với công tác xuất cấp hỗ trợ học sinh trong học kỳ I (năm học 2022 – 2023), Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành các Quyết định số 571/QĐ-TCDT ngày 14/9/2022 về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023; Quyết định 635/QĐ-TCDT ngày 10/10/2022 về việc điều chỉnh Quyết định số 571/QĐ-TCDT giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện xuất cấp 37.388 tấn gạo cho các địa phương.
Đến ngày 24/10/2022, tiến độ xuất cấp gạo cho học sinh học kỳ I năm học 2022 - 2023 đến nay là 12.992/37.388  tấn (đạt 35% tiến độ dự kiến).

Số gạo còn lại các Cục đang phối hợp với các địa phương để triển khai xuất cấp gạo theo đúng kế hoạch phân bố đến hết ngày 31/12 tới. 

Xem
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH