Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra kết quả thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2022 tại Yên Bái.

10/10/2022

Ngày 03/10, Đoàn công tác liên ngành gồm Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, … đã có buổi kiểm tra, khảo sát về kết quả thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, đồng thời kiểm tra về công tác phòng, chống ma túy năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

02.10.10.22.jpegToàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Trưởng đoàn công tác liên ngành đánh giá cao công tác phòng, chống tội phạm, ma túy trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phòng, chống ma túy, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực.

Cùng với đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt; tiếp tục duy trì, xây dựng và nhân rộng các mô hình và điển hình tiên tiến, kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.
03.10.10.22.jpegCục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Trần Ngọc Túy phát biểu tại buổi làm việc.
Trao đổi về công tác cai nghiện ma túy, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTBXH) Trần Ngọc Túy đề nghị địa phương quan tâm quản lý số người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy; triển khai các dịch vụ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng để người nghiện đăng ký cai nghiện tự nguyện tiếp cận thuận lợi; chỉ đạo các địa phương rà soát, công bố các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, trong đó, tập trung rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Luật phòng, chống ma túy và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP...
Báo cáo với Đoàn công tác, Đại tá Đặng Hồng Đức, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ 138 tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, trong 3 năm qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phòng, chống ma túy; thường xuyên tổ chức kiểm tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống ma túy; công tác truyên truyền, vận động Nhân dân tham gia vào công tác phòng, chống ma túy được đẩy mạnh, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn toàn tỉnh.
Xem