Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và năm 2021

28/09/2022

Chiều 27-9, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và năm 2021.Tham dự hội nghị có Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong giai đoạn 2016 - 2020, Thành phố Hồ Chí Minh cùng các quận, huyện, phường, xã, thị trấn đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, lồng ghép Chương trình giảm nghèo vào các chương trình, kế hoạch của từng ngành, lĩnh vực để huy động tối đa các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thành phố đã khảo sát, đưa vào danh sách 67.090 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,36% tổng hộ dân và 48.154 hộ cận nghèo, chiếm 2,41% tổng hộ dân. Kết quả, sau ba năm (2016 - 2018), toàn thành phố chỉ còn 3.767 hộ nghèo, tỷ lệ 0,19% tổng hộ dân và 22.882 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,15% tổng hộ dân.

1-1842.jpg

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị tổng kết thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2021
Với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng với nỗ lực vượt khó vươn lên thoát nghèo, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo hàng năm. Thành phố cũng hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2016 - 2020, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X về “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020 trước hai năm.
Để tiếp tục thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững của giai đoạn 2016 – 2020, đầu năm 2019, TP Hồ Chí Minh khảo sát đưa vào danh sách 27.432 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,11% tổng hộ dân và 32.143 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,30% tổng hộ dân. Đến nay, theo báo cáo của các quận, huyện, thành phố còn 3.128 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,13% tổng hộ dân và 15.197 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,62% tổng hộ dân. TP Hồ Chí Minh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện chính sách ưu đãi người có công. Thành phố có 5 quận và 85 phường của 12 quận hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự phấn khởi trước những đóng góp thiết thực và những kết quả của công tác giảm nghèo thành phố thời gian qua. Đặc biệt, giai đoạn 2015 - 2020, chuẩn nghèo Thành phố đã cao hơn chuẩn quốc gia từ 2 - 2,5 lần. Thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng một mức chuẩn chung (không phân biệt thành thị với nông thôn), thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống của các bộ phận dân cư, cơ hội để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân.
‘’Hơn 30 năm qua, TP.HCM luôn là một trong những địa phương đi đầu trong đổi mới, sáng tạo. Đặc biệt trong phong trào xóa đói giảm nghèo, TP.HCM đang thực hiện kéo giảm tỷ lệ nghèo và thường xuyên bổ sung chuẩn nghèo để tiếp cận chuẩn nghèo quốc tế, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ đề ra’’ Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chia sẻ.
z3755019583319-c92ca2090805afd7241fe980eb59ceb1.jpg
Quang cảnh Hội nghị
Từ kết quả đáng trân trọng giảm nghèo bền vững, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị các cấp ngành, chính quyền thành phố tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, với những biện pháp hiệu quả và đột phá chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, Thành phố phát huy mạnh mẽ những nhân tố tích cực tạo nên kết quả thời gian qua. Đồng thời khắc phục những hạn chế bất cập, yếu kém còn tồn tại, đề ra những biện pháp hiệu quả, quyết liệt thời gian tới. Toàn hệ thống chính trị phải tiếp tục xem giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.
Với tinh thần giảm nghèo bền vững theo phương pháp nghèo đa chiều, do vậy, trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu Thành phố cần nâng cao chất lượng và giảm chi phí giáo dục và y tế; chăm lo xây dựng đời sống văn hóa và môi trường văn hóa trong các khu dân cư, nơi tập trung đông công nhân lao động; cải thiện vệ sinh môi trường; đẩy mạnh phòng chống tệ nạn xã hội; tăng cường bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo; nâng cao mức sống vật chất, tinh thần của người có công, bảo đảm các gia đình chính sách có mức sống cao hơn mức trung bình ở địa phương.
Xem
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH