Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam lần thứ IV sẽ được tổ chức vào hai ngày 26 và 27/9/2022

22/09/2022

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, truyền thông để thông tin về Đại hội đại biểu Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 do Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam (VAIDE) tổ chức vào sáng 22/9, tại Hà Nội. Chủ trì buổi gặp mặt có Thiếu tướng Lê Mã Lương, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch VAIDE. Tham dự còn có Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Trần Hồng Quảng; Phó Chủ tịch Hiệp hội Đặng Văn Thanh; ông Nguyễn Ngọc Quyết, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Hòa Nhập cùng đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông.

Thiếu tướng Lê Mã Lương trao đổi thông tin với cơ quan báo chí
Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Lê Mã Lương, thông tin: Hội thành lập tháng 4/2003. Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của VAIDE đạt được những thành quả hết sức quan trọng, cơ bản hoàn thành các mục tiêu do Nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra. Cụ thể, các phương hướng, nhiệm vụ trong Nghị quyết đã được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, hoạt động thiết thực, gắn với thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến mới. Qua đó, tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò VAIDE trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tập hợp, đoàn kết những những thương bệnh binh, người khuyết tật khởi nghiệp và tạo công ăn việc làm cho thương binh và người khuyết tật, đồng thời VAIDE luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp hội viên thực hiện các chương trình thiện nguyện, tri ân gia đình chính sách, thăm hỏi những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đào tạo nghề cho người khuyết tật… 
abd3c1a71545d11b8854.jpgToàn cảnh buổi gặp mặt
“Căn cứ Điều lệ của VAIDE và Công văn số 4028/BNV-TCPCP ngày 22/8/2022 của Bộ Nội vụ về việc Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ được tổ chức trọng thể vào hai ngày 26 và 27/9/2022 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội với sự tham dự của 300 đại biểu đại diện gần 1.000 tổ chức, doanh nghiệp hội viên và đại biểu khách mời từ các cơ quan Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội; nguyên lãnh đạo Hiệp hội qua các thời kỳ. Trong đó có khoảng 250 đại biểu là thương binh và người khuyết tật” - Thiếu tướng Lê Mã Lương, trao đổi.
Đến nay, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Thường trực VAIDE, Ban tổ chức và các Tiểu ban, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc của Hiệp hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 cơ bản đã được hoàn tất.
Thiếu tướng Lê Mã Lương, chia sẻ: Bằng thế và lực đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, VAIDE xác định phương châm hành động nhất quán, xuyên suốt cho nhiệm kỳ tới là xây dựng cộng đồng doanh nghiệp thịnh vượng, tạo được công ăn việc làm nhiều hơn nữa cho thương binh và người khuyết tật, ngày càng nâng cao đời sống của người lao động là thương binh và người khuyết tật tại các doanh nghiệp. Góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của VAIDE trong cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật nói riêng; đoàn kết thống nhất trong tổ chức; tiếp tục củng cố niềm tin vững chắc với Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp hội viên. 
Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Trí tuệ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ tổng kết, đánh giá 7 năm thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội của Đại hội nhiệm kỳ III (2015 -2022) đề ra, đánh giá những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm. Thông qua đánh giá kết quả nhiệm kỳ trước, tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, Đại hội thống nhất chương trình hành động của Hiệp hội khóa IV, nhiệm kỳ 2022 -2027.
Đại hội cũng sẽ đề cử, lựa chọn các đồng chí có đủ sức khỏe, năng lực, trình độ, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm , bảo đảm cơ cấu, thành phần và thực sự là hình ảnh tiêu biểu của Hiệp hội tham gia vào Ban Chấp hành VAIDE...
Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm những nội dung sau:
1.      Tổng kết, đánh giá 7 năm thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội của Đại hội nhiệm kỳ III (2015 -2022) đề ra, đánh giá những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm. Thông qua đánh giá kết quả nhiệm kỳ trước, tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, Đại hội thống nhất chương trình hành động của Hiệp hội khóa IV, nhiệm kỳ 2022 -2027.
2.      Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội nhằm thực hiện những yêu cầu nhiệm vụ mới của Hiệp hội được thực hiện trong các chủ trương của của Đảng, pháp luật của nhà nước và yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hiệp hội trong tình hình mới.
3.      Đề cử, lựa chọn các đồng chí có đủ sức khỏe, năng lực, trình độ, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm , bảo đảm cơ cấu, thành phần và thực sự là hình ảnh tiêu biểu của Hiệp hội tham gia vào Ban Chấp hành Hiệp hội.
4.      Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp sự phát triển của Hiệp hội nhiệm kỳ III (2015 – 2022).
 
Xem