Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Nội cần thu hút hơn 44.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

08/08/2022

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, năm 2022, thành phố đặt mục tiêu có 1,5% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động ở Thủ đô tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tương ứng khoảng 109.000 người.  

Tuy nhiên, đến hết tháng 7, số người tham gia chính sách này mới đạt gần 65.000 người, bằng 1,3% lực lượng lao động trong độ tuổi. Như vậy, 5 tháng cuối năm 2022, thành phố cần phát triển thêm hơn 44.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mục tiêu này không dễ thực hiện, bởi từ đầu năm 2022 đến nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ tăng gần 1.000 người so với thời điểm cuối năm 2021.

Để đạt mục tiêu đề ra, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phối hợp với các địa phương triển khai Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 6-7-2022 về quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội, trong đó có hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2022-2025. Ngoài ra, các bên liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ hơn tính ưu việt của bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ đó chủ động tham gia.
Xem