Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi tiếp công dân định kỳ tháng 5

20/05/2022

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, ngày 20/5, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi đã tiếp nhận ý kiến của nhiều công dân trong buổi tiếp định kỳ tháng 5/2022. Cùng dự có các đại diện của Thanh tra Bộ, Cục Người có công và Vụ Bảo hiểm xã hội.

01.20.05.22.jpgThứ trưởng Nguyễn Văn Hồi cùng đại diện các đơn vị liên quan lắng nghe ý kiến từ công dân.

Trong ngày, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đã tiếp nhận 17 ý kiến phản ánh về thực hiện các chính sách hỗ trợ người bị nhiễm chất độc hóa học, chất Dioxin (chất độc màu da cam); công tác đảm bảo chính sách ưu đãi đối với người có công; tố giác, khiếu nại về các hành vi tiêu cực tại một số địa phương trong công tác an sinh xã hội; …

Lắng nghe đầy đủ ý kiến từ công dân, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đã chỉ đạo các đơn vị có mặt tiếp nhận đơn thư và hướng dẫn, tháo gỡ vấn đề cho công dân. Những trường hợp còn nhiều khúc mắc, chưa hiểu hết các quy định của pháp luật, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ thì cần được hướng dẫn, giải thích một cách tường minh ngay tại chỗ.
02.20.05.22_1.jpgThứ trưởng Nguyễn Văn Hồi phát biểu tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5.
Những vấn đề của công dân sẽ được các cơ quan chuyên môn có năng lực, đúng trách nhiệm của Bộ vào cuộc, xác minh, làm rõ nguyên nhân và kết quả. Từ đó, có cơ sở để đề xuất với lãnh đạo Bộ về phương án, hướng giải quyết phù hợp đối với từng trường hợp. Đồng thời, công dân cũng nên phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cấp chính quyền, đoàn thể tại địa phương để hạn chế việc phải di chuyển qua lại quá nhiều nhưng vẫn đảm bảo được mục đích.
Ngoài ra, Thanh tra Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan giải quyết vấn đề của công dân theo đúng quy định của pháp luật.
Xem