Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tuyển dụng chuyên gia trong công tác bình đẳng giới.

12/05/2022

Năm 2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đã phát hành Danh bạ địa chỉ cơ quan, tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Đến nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp UN Women xây dựng, phát hành cuốn Danh bạ mới trên cơ sở rà soát Danh bạ cũ, có cập nhật, bổ sung các địa chỉ còn thiếu cho phù hợp với đối tượng sử dụng. Để hỗ trợ cho việc xây dựng cuốn Danh bạ này, Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn có năng lực và kinh nghiệm liên quan thực hiện công việc rà soát, cập nhật, bổ sung các địa chỉ mới cho cuốn Danh bạ, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu công việc
Mục tiêu của hoạt động này là xây dựng được Danh bạ các cơ quan, tổ chức hỗ trợ phụ nữ di cư bị bạo lực, xâm hại và mua bán. Danh bạ phải đảm bảo được các yêu cầu như sau:
- Về bố cục: các cơ quan, tổ chức được chia theo 3 phần: 1) Dịch vụ hỗ trợ phụ nữ trước khi đi di cư lao động; 2) Dịch vụ hỗ trợ phụ nữ trong quá trình di cư lao động; 3) Dịch vụ hỗ trợ phụ nữ sau khi di cư lao động trở về Việt Nam.
- Về thông tin của cơ quan, tổ chức: bao gồm tên cơ quan, tổ chức; địa chỉ: điện thoại, website, email; thời gian làm việc; loại hình dịch vụ cung cấp...
- Về phạm vi dịch vụ của cơ quan, tổ chức: quản lý nhà nước về bình đẳng giới, trợ giúp xã hội, trợ giúp pháp lý, khám chữa - bệnh, địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh, dịch vụ việc làm, hỗ trợ người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, bảo hộ công dân (lãnh sự).
- Phân bố địa lý của cơ quan, tổ chức: các cơ quan, tổ chức ở cấp quốc gia, có trụ sở tại Hà Nội, tại các tỉnh/thành phố của Việt Nam (đặc biệt là các tỉnh, thành phố có đồng lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài), tại nước tiếp nhận lao động (đặc biệt là các nước có đồng lao động Việt Nam).
- Loại hình cơ quan, tổ chức: cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ. 
2. Các nhiệm vụ chính của chuyên gia 
- Rà soát Danh bạ địa chỉ cơ quan, tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại do Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UN Women đã xây dựng (phát hành tháng 3/2021). 
- Liên hệ với các bên, thu thập các thông tin về các cơ quan, tổ chức có liên quan ở trong nước và các nước tiếp nhận lao động và cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung các địa chỉ mới (đảm bảo theo các yêu cầu đã nêu ở Mục II). 
3. Yêu cầu đối với chuyên gia
Chuyên gia được lựa chọn cần đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau: 
- Có bằng Cử nhân trở lên trong lĩnh vực giới, xã hội, hợp tác quốc tế hoặc các lĩnh vực có liên quan; 
- Có kiến thức về hệ thống các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực ở Việt Nam; 
- Có kiến thức về hệ thống cơ quan, tổ chức hỗ trợ việc làm cho người lao động, người đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng của Việt Nam; 
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực, xâm hại ít nhất từ 5 năm trở lên; 
- Có kinh nghiệm biên soạn, biên tập, chỉnh lý các tài liệu về cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người yếu thế; 
- Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án với các cơ quan Liên hợp quốc về hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, xâm hại, người yếu thế với các cơ quan; 
- Có kinh nghiệm làm tư vấn cho các cơ quan Chính phủ, các tổ chức quốc tế; 
- Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh để nghiên cứu các thông tin, tài liệu có liên quan đến các cơ quan, tổ chức; 
- Có giấy cho phép tham gia hoạt động dự án của người sử dụng lao động (có đóng dấu xác nhận của cơ quan, trừ ứng viên đã nghỉ chế độ theo pháp luật lao động. 
 
Chuyên gia tư vấn trong nước có quan tâm đề nghị gửi Sơ yếu lý lịch về Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/05/2022 (Địa chỉ: số 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 024.3826.9551 Email: anhth@molisa.gov.vn hoặc trinhthihoanganh81@gmail.com)./.
 
Xem đầy đủ văn bản tại đây!
Xem