Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cách tính tần suất tai nạn lao động để được giảm mức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc

28/02/2022

Doanh nghiệp được đề xuất áp dụng mức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp hơn vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định, trong đó có điều kiện về tần suất TNLĐ.

Ngày 28/12/2021 Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 27/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về nội dung, chương trình và việc tổ chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), việc miễn giảm các nội dung huấn luyện đã học đối với chuyên gia đánh giá ATVSLĐ; hướng dẫn cách tính tần suất TNLĐ và một số biện pháp thi hành.

Điều kiện giảm mức đóng Bảo hiểm bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN
tn1.jpg
Ảnh minh họa
Trước đó, Chính phủ đã có Nghị định 58/2020/NĐ-CP trong đó có quy định doanh nghiệp được đề xuất áp dụng mức đóng BHXH thấp hơn mức đóng bình thường (chỉ phải đóng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH thay vì 0,5%) khi đáp ứng các điều kiện sau: Là doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN; Trong vòng 03 năm liền trước năm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến ATVSLĐ, BHXH; Thực hiện báo cáo định kỳ TNLĐ, ATVSLĐ chính xác, đầy đủ, đúng hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất; Tần suất TNLĐ của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất TNLĐ trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra TNLĐ tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.
Tính tần suất TNLĐ để được giảm mức đóng BHXH bắt buộc
Tại Điều 8 Thông tư 27/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tính tần suất TNLĐ làm căn cứ để được áp dụng mức đóng BHXH thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN được tính theo công thức: Ki = (Ni x1000) : Pi. Trong đó: Ki: Là tần suất TNLĐ của năm i; Ni là số lượt người bị TNLĐ và số người chết vì TNLĐ được hưởng chế độ bảo hiểm TNLĐ từ Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 trong năm thứ i; Pi: Là số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 trong năm thứ i.
Tần suất TNLĐ trung bình của 3 năm liền kề trước năm đề xuất được tính như sau: Ktb = (K1+K2+k3) : 3. Trong đó: Ktb: Là tần suất TNLĐ trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất; K1: Là tần suất TNLĐ của năm liền kề trước năm đề xuất (năm thứ nhất); K2: Là tần suất TNLĐ của năm liền kề trước năm thứ nhất (năm thứ hai); K3: Là tần suất TNLĐ của năm liền kề trước năm thứ hai (năm thứ ba).
Thông tư 27/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/3/2022./.
Xem