Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Có 111.127 người lao động được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

18/10/2021

Tính đến ngày 16/10, sau nửa tháng thực hiện, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ hơn 235 tỷ đồng cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP (NQ 116) của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (QĐ 28) của Thủ tướng Chính phủ.

Để nhận hỗ trợ, người lao động và người sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ qua các hình thức trực tuyến như: ứng dụng VssID hoặc Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đây là biện pháp nhằm tạo điều kiện giúp người lao động và người sử dụng lao động được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo tinh thần của NQ 116 và QĐ 28 một cách thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả.

1.18.10.21.jpgẢnh minh họa.

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 01 - 15/10, TP. Hồ Chí Minh đã giải quyết chi hỗ trợ cho 4.512 đơn vị và 111.127 người lao động, trong đó có 96.225 lao động đang tham gia và 14.902 lao động bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Tổng số tiền chi hỗ trợ là hơn 235 tỷ đồng, trong đó chi cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 204,2 tỷ đồng, chi cho người lao động đang bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 30,8 tỷ đồng.
Tính đến ngày 15/10, cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết cho 81.866 đơn vị và 1.760.306 lao động với số tiền xấp xỉ 1.900 tỷ đồng.
Cùng với giải quyết chi cho người lao động, Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh cũng đã thực hiện giảm đóng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ 1% xuống 0%.
NQ 116 và QĐ 28 quy định người sử dụng lao động sẽ được giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022.
Còn người lao động sẽ được hưởng mức hỗ trợ từ 1,8 - 3,3 triệu đồng/người tùy thời gian mà họ đóng bảo hiểm thất nghiệp.
Xem