Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lai Châu: Triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021

16/10/2021

 Ngày 14/10, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 3297/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 (gọi tắt là Tháng hành động). Với Chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, Tháng hành động năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra từ ngày 15/11/2021 đến ngày 15/12/2021

a707f329aaaf35ddTe1.png

 Mục đích của Kế hoạch nhằm tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn tỉnh. Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh và tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới, và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Đồng thời, tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em. Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong môi trường gia đình, trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
44-5-.jpg
Lễ phát động ''Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống trên bạo lực trên cơ sở giới năm 2018'' tại tỉnh Lai Châu
Với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới” thì các thông điệp muốn chuyền tải của Tháng hành động như: Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2021; Thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh; Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021; Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương; Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới;…
Nội dung các hoạt động trọng tâm được triển khai bao gồm: Xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 tại cơ quan, đơn vị, địa phương bằng các hình thức phù hợp; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động, tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng; Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, đối thoại, trao đổi về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2021, tuyên truyền về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng, đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; Nhân bản và phát hành rộng rãi các ấn phẩm truyền thông về bình đẳng giới, sự phát triển của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
Cùng với đó là đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Các cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực với phụ nữ và trẻ em trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Tháng hành động nhằm rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện cho những năm tiếp theo.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch; Kiểm tra, giám sát, tình hình triển khai thực hiện Tháng hành động tổng hợp kết quả báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
 
Xem