Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bến Tre: Hơn 150 nghìn người lao động và gần 3 nghìn hộ kinh doanh, doanh nghiệp đã được nhận hỗ trợ

04/10/2021

Tính đến 01/10, tỉnh Bến Tre đã chi hỗ trợ cho 150.454 người lao động và 2.968 hộ kinh doanh, doanh nghiệp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, về chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tỉnh Bến Tre đã thực hiện xong việc rà soát và thông báo cho 1.389 đơn vị sử dụng lao động về việc giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm với 62.800 lao động. Tổng số tiền tạm tính giảm trong 1 năm (kể từ ngày 01/7/2021) khoảng 20 tỷ đồng để người sử dụng lao động hỗ trợ cho người lao động trong phòng, chống đại dịch COVID-19.

hotuanminh.jpgẢnh minh họa.

Về chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, Bến Tre thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 04 đơn vị, với 1.234 lao động, số tiền tạm dừng đóng là hơn 1,2 tỷ đồng. Đồng thời, đối với hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương thì tỉnh đã rà soát lập danh sách 8.509 người với số tiền dự kiến hơn 31,2 tỷ đồng, đến nay đã chi hỗ trợ cho 1.769 lao động với số tiền hơn 6,5 tỷ đồng.
Riêng hỗ trợ người lao động ngừng việc và người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, tỉnh Bến Tre rà soát, xác định có 73 người lao động đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và đã chi hỗ trợ cho 72 người với số tiền 99,1 triệu đồng.
Về chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em (gồm: lao động đang mang thai; lao động đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi; lao động chăm sóc thay thế trẻ em dưới 6 tuổi; trẻ em bị nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế), qua rà soát và duyệt hồ sơ, tỉnh xác định có 839 người, với số tiền hỗ trợ là 841 triệu đồng; trong đó đã chi hỗ trợ cho 410 người, với số tiền 412 triệu đồng.
Tỉnh Bến Tre có 499 trường hợp nằm trong danh sách được hưởng hỗ trợ tiền ăn cho người điều trị COVID-19 (F0) và người phải thực hiện cách ly y tế (F1), trong đó: F0 là 40 trường hợp, với số tiền 137,6 triệu đồng; F1 là 459 trường hợp, với số tiền 708,71 triệu đồng. Đến ngày 01/10, tỉnh đã hỗ trợ 295 trường hợp, số tiền hỗ trợ là 315,83 triệu đồng, trong đó 40 trường hợp F0 và 255 trường hợp F1.
Thêm vào đó, tỉnh Bến Tre cũng có 3.879 hộ kinh doanh được duyệt nhận hỗ trợ với kinh phí hơn 11,5 tỷ đồng. Hiện nay, tỉnh đã chi hỗ trợ cho 1.568 hộ, với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng. Đặc biệt, có 103.098 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) đủ điều kiện nhận hỗ trợ và tỉnh đã hỗ trợ 84.145 người với số tiền hỗ trợ hơn 126 tỷ đồng.
Để có thể hỗ trợ toàn bộ đối tượng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tỉnh Bến Tre xác định nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới là: tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các địa phương tăng cường đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc chi trả hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động; tăng cường kiểm tra, giám sát ở cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến thực hiện chính sách hỗ trợ; tập trung thực hiện các giải pháp giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động; yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan kết nối với các doanh nghiệp để tổ chức cho người lao động trở lại làm việc kịp thời sau khi dịch bệnh được kiểm soát.
Xem