Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thừa Thiên Huế ứng dụng CNTT mạnh mẽ vào tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025

27/09/2021

 “Thừa Thiên Huế sẽ ứng dụng CNTT mạnh mẽ vào tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025”. Đây là nội dung được đồng chí Nguyễn Thanh Bình - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025, diễn ra vào ngày 21/9 vừa qua.

 Ngày 13/9, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 284/KH-UBND nhằm rà soát, đánh giá kết quả giảm nghèo theo chuẩn nghèo của năm 2021 (tiếp tục thực hiện theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020) và thực hiện tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ.

giamngheo.png

Toàn cảnh cuộc họp

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở LĐTBXH tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo về công tác chuẩn bị, kế hoạch triển khai thực hiện tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã nhấn mạnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc tổng rà soát trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả của việc tổng rà soát là cơ sở, căn cứ, là dữ liệu đầu vào quan trọng để Tỉnh có quyết sách định hướng đúng đắn, đưa ra các giải phù hợp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, việc tổng rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia của các cấp hội, đoàn thể và của người dân; phải được thực hiện đúng quy trình, đúng tiến độ về thời gian; đảm bảo tính chính xác theo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ; kết quả điều tra phải phản ánh đúng thực tế tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đời sống của nhân dân; tránh tình trạng chạy theo chỉ tiêu, thành tích, phản ảnh sai lệch thực tế về tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc thoát nghèo.
Theo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, vai trò cấp cơ sở đối với cuộc tổng rà soát là cực kỳ quan trọng. Do đó, đồng chí Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố cần quan tâm thành lập Ban chỉ đạo tại cơ sở; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện một cách nhịp nhàng; chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.
Đối với Sở LĐTBXH (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh) nhanh chóng hoàn thiện và ban hành bộ Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ Tổng rà soát để phổ biến, hướng dẫn cho điều tra viên, giám sát viên các ngành, các cấp tham gia rà soát trên địa bàn toàn tỉnh; cần có tập huấn bài bản, trong đó chú ý đến những số điểm mới; quy trình; phương pháp triển khai thực hiện.
Bên cạnh đó cần đảm bảo các yếu tố về cơ sở vật chất, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình điều tra nhằm giúp cho cuộc điều tra, rà soát đạt hiệu quả cao.
 
 
Xem