Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Phú Thọ hỗ trợ hơn 224 tỷ đồng cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

24/05/2021

 Theo báo cáo từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Phủ Thọ, tính đến đầu tháng 5/2021, toàn tỉnh đã hỗ trợ kinh phí cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 là 224.070,95 triệu đồng.

 Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP  ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020, trong đợt 1, tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ  219.241 người thuộc nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng, người nghèo, người cận nghèo với tổng số tiền hỗ trợ gần 219 tỷ đồng. Cụ thể gồm: 20.958 người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, số tiền 31.404,5 triệu đồng; 51.691 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, số tiền 77.444,5 triệu đồng; số nhân khẩu thuộc hộ nghèo, cận nghèo la 146.592 người, số tiền 109.939 triệu đồng.

phutho_1.jpg
Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ trao quà hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại huyện Yên Lập
Trong đợt 2, tỉnh Phú Thọ hỗ trợ cho 681 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng, người nghèo, người cận nghèo và 4.670 người lao động, hộ kinh doanh và doanh nghiệp thuộc diện nhận hỗ trợ với tổng số tiền là 5.282,95 triệu đồng. Cụ thể như sau: 34 người có công với cách mạng, kinh phí 51 triệu đồng; 98 đối tượng bảo trợ xã hội, số tiền 147 triệu đồng; người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo là 549 người, kinh phí 411,75 triệu đồng; hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020 là 373 hộ, số tiền 373 triệu đồng; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là 236 người, tổng kinh phí 236 triệu đồng; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm là 4.057 người, số tiền 4.057 triệu đồng; 4 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng nghỉ việc không hưởng lương, số tiền 7,2 triệu đồng.
Theo đánh giá, để đạt được kết quả trên là nhờ sự chung tay góp sức của tất cả cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến cơ sở trong việc chỉ đạo, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, trưởng khu dân cư đã tích cực triển khai rà soát, lập hồ sơ, bình xét từ cơ sở các đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo nội dung Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, đảm bảo đúng qui trình, thủ tục, đúng đối tượng. Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai sâu rộng, kịp thời đã nâng cao nhận thức của các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể nhân dân hiểu rõ quyền lợi và đối tượng được hỗ trợ trên địa bàn.
Trong đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành văn bản 829/SLĐTBXH-VLATLĐ  ngày 08/5/2020 về việc tăng cường phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid, đồng thời đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn, các khu dân cư tăng cường tuyên tuyền, phổ biến rộng rãi đến người dân các chính sách của Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hướng dẫn cán bộ các cấp, người dân trên địa bàn truy cập vào trang thông tin của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai và thực hiện chính sách
Đặc biệt, thực hiện Văn bản số 1590/UBND-KGVX ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn  triển khai đến các khu dân cư rà soát, lập danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm có đủ các điều kiện được hỗ trợ, được cấp ủy, Ban công tác Mặt trận khu dân cư giám sát, ký xác nhận và niêm yết công khai tại nhà văn hóa khu dân cư…
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh Phú Thọ cũng gặp phảo một số khó khăn, đó là chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 là chính sách chưa có tiền lệ, thời gian thực hiện gấp, đối tượng thụ hưởng thuộc nhiều tầng lớp nhân dân, gây khó khăn cho việc thẩm định hồ sơ, xác nhận đúng đối tượng được hưởng trợ cấp; đồng thời việc triển khai thực hiện Quyết định không có văn bản hướng dẫn  cụ thể nên rất khó khăn cho cán bộ trực tiếp tổ chức thực hiện.
Do điều kiện hỗ trợ quá chặt chẽ, như tại Khoản 3, Điều 1 của Quyết định quy định điều kiện doanh nghiệp không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các loại quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp số dư đến ngày 31/3/2020), không xác định cơ quan nào chịu trách nhiệm xác nhận không còn nguồn tài chính trả lương, vì vậy doanh nghiệp khó tiếp cận được gói hỗ trợ này.
Đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động thì đối tượng này chủ yếu là người lao động tự do, đi làm ở các địa phương trong và ngoài tỉnh, việc xác định đúng người, đúng đối tượng là rất khó khăn, dễ trùng lặp; khu dân cư rất khó khăn trong việc thẩm định chỗ làm việc. Chủ yếu dựa vào sự trung thực của người dân.

 

Xem