Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Nội hỗ trợ 515.515 người gặp khó khăn do Covid-19

21/05/2021

Theo báo cáo từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, tính đến cuối tháng 4/2021, toàn thành phố đã chi trả cho 515.515 người gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền hơn 608,5 tỷ đồng, từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng. 

 Trong báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 và Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội, thành phố đã hoàn thành công tác chi trả cho 4 nhóm đối tượng (người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo và cận nghèo), với 383.931 người được nhận hỗ trợ 472,744 tỷ đồng. Trong đó, đối tượng người có công với cách mạng là 76.620 người, với số tiền 114,749 tỷ đồng, bao gồm người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng có 170.673 người, với số tiền 255,474 tỷ đồng.
Nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố là 136.638 người, với số tiền hỗ trợ 102,520 tỷ đồng.
IMG-3198.jpg
Chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động tại quận Hà Đông
Ghi nhận từ báo cáo của các quận, huyện, toàn thành phố có 192 người thuộc diện thụ hưởng đã nhận đủ chế độ hỗ trợ nhưng sau đó đã tự nguyện trả lại kinh phí hỗ trợ để nhường lại cho người có hoàn cảnh khó khăn hơn (trong đó, 01 người thuộc đối tượng người có công, 01 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, 43 người thuộc hộ nghèo, 147 người thuộc hộ cận nghèo).
Về công tác hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thành phố Hà Nội đã triển khai hỗ trợ cho 5 nhóm đối tượng. Theo đó, cả 2 giai đoạn, đã có 130.911 người lao động và hộ kinh doanh được phê duyệt hỗ trợ 132,388 tỷ đồng. Trong đó, đã thực hiện chi trả cho 130.107 người với số tiền 131,582 tỷ đồng; số thu hồi không phải chi trả là 804 người với số tiền 805,6 triệu đồng.
Chia ra từng nhóm đối tượng thụ hưởng, đối với đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên: Đã ra quyết định hỗ trợ cho 1.303 lao động tại 44 doanh nghiệp; mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng; tổng kinh phí hỗ trợ là 2,655 tỷ đồng (gồm 1.140 người nhận hỗ trợ tháng 4/2020; 154 người nhận hỗ trợ tháng 4,5/2020; 09 người nhận hỗ trợ tháng 4,5,6/2020); trong đó đã tổ chức chi trả cho 1.301 lao động tại 44 doanh nghiệp với 2,651 tỷ đồng; số thu hồi không phải chi trả là 3,6 triệu đồng của 02 lao động do hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động nhưng người lao động không đến làm việc, doanh nghiệp không liên lạc được.
Đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng: Đã phê duyệt và tổ chức chi trả hỗ trợ cho 253 người lao động với số tiền 378 triệu đồng (gồm 150 người nhận hỗ trợ tháng 4; 81 người nhận hỗ trợ tháng 4,5; 22 người nhận hỗ trợ tháng 4,5,6).
Đối với nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm: Các quận, huyện trên địa bàn Thành phố đã ra quyết định hỗ trợ cho 125.313 người, mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, thời gian hỗ trợ 1 tháng; kinh phí hỗ trợ là 125,313 tỷ đồng (trong đó: đã tổ chức chi trả cho 124.527 người với số tiền 124,527 tỷ đồng; số thu hồi không phải chi trả là 786 triệu đồng, do 786 người lao động này bị trùng chính sách hỗ trợ hoặc tự nguyện không nhận).
Đối với hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020: Các quận, huyện đã thẩm định, ra quyết định hỗ trợ cho 4.042 hộ kinh doanh, mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, thời gian hỗ trợ 1 tháng với tổng kinh phí hỗ trợ là 4,042 tỷ đồng (trong đó: đã thực hiện chi trả cho 4.026 hộ với 4,026 tỷ đồng; số thu hồi lại không phải chi trả là 16 triệu đồng của 16 hộ trùng chính sách hỗ trợ).
Đối với người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động: Thực hiện Quyết định 5494/QĐ-UBND ngày 09/12/2020, các quận, huyện, thị xã đã tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố giải quyết cho 14 đơn vị, doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc cho 1.477 người lao động với số tiền 4,216 tỷ đồng.
Về việc tiếp nhận, giải quyết chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Toàn Thành phố đã tiếp nhận, giải quyết chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 180 doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động với tổng số lao động là 15.188 người tương ứng kinh phí trên 50 tỷ đồng.
Ngoài chính sách của Trung ương và thành phố Hà Nội, nhiều quận, huyện đã huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để hỗ trợ cho các giáo viên ngoài công lập, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để ổn định cuộc sống.
Như vậy, đến nay toàn thành phố Hà Nội đã thực hiện hỗ trợ cho 515.515 người, với tổng số tiền là 608.543.760.000 đồng. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, các quận, huyện, thị xã đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng gói 62.000 tỷ đồng đảm bảo kịp thời, đúng quy định; không có tình trạng khiếu kiện, khiếu nại phức tạp xảy ra.
Xem