Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em.

20/04/2021

Ngày 20/4, Ủy ban Quốc gia về Trẻ em có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về Tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em.

Công điện nêu rõ, thời gian vừa qua, tại một số địa phương đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm gây tử vong cho các trẻ em (tỉnh Khánh Hòa, Phú Thọ,...). Tình hình xâm hại tình dục trẻ em diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, trong đó có một số vụ nạn nhân rất nhỏ tuổi (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận,...). Uỷ ban quốc gia về trẻ em yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương thuộc tỉnh, thành phố tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.
tang-16189155699441604508120.jpg
Các địa phương tăng cường dạy bơi và các kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em.
 Tiếp nhận, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm minh các vụ việc xâm hại trẻ em; tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống đuối nước trẻ em ở các cấp, các ngành; huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh giới các khu vực có nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em, hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, gia đình, cộng đồng kiến thức, kỹ năng phát hiện, tố cáo kịp thời các hành vi xâm hại trẻ em; giám sát, trông coi trẻ em, đặc biệt trẻ em nhỏ tuổi.
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban quốc gia về trẻ em thông qua Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 31/5/2021 để tổng hợp, báo cáo Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Uỷ ban quốc gia về trẻ em.
 

 

Xem