Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bộ LĐ-TBXH triển khai Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2021 theo Luật phòng chống tham nhũng

05/03/2021

Chiều ngày 05/3/2021, tại trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH), thực hiện Quyết định số 226/QĐ-LĐTBXH ngày 18/02/2021 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH về việc ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2021 của Bộ LĐTBXH theo Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ, Thanh tra Bộ đã tổ chức cuộc họp để bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2021. Đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Chánh Thanh tra Bộ chủ trì cuộc họp. 

z2362985772946-d6722e6ab73c3792f43220a7816a9a8a.jpg
Toàn cảnh cuộc họp
Tham dự cuộc họp còn có sự tham dự của đồng chí Đặng Đức Thuận – Phó Chánh Văn phòng Bộ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ; đồng chí Bùi Phong Châu - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Diệp - Phó Chánh Thanh tra; đồng chí Lê Thị Bảo Phương - Trưởng ban Tổ chức Công đoàn Bộ; cùng đại diện Vụ Tổ chức cán bộ.
Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tiến Tùng - Chánh thanh tra Bộ đã phổ biến những quy định về xác minh tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và yêu cầu của kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2021 của Bộ LĐ-TBXH.
Sau khi trao đổi, các đại biểu thống nhất quy trình tiến hành lựa chọn ngẫu nhiên những người sẽ được xác minh tài sản thu nhập tại 09 đơn vị thuộc Bộ theo Quyết định số 226/QĐ-LĐTBXH ngày 18/02/2021 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH và thực hiện qua hình thức bốc thăm. Việc bốc thăm được thực hiện nhằm đảm bảo khách quan, minh bạch, công bằng và đúng quy định pháp luật. Dựa trên quy định “tại mỗi đơn vị được xác minh, lựa chọn tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai, trong đó có ít nhất 1 người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị”, thành viên tham dự cuộc họp đã tiến hành bốc thăm và lựa chọn 39 người sẽ được xác minh tài sản, thu nhập năm 2021 tại 09 đơn vị thuộc Bộ. Cụ thể như sau:
            1. Cục Quản lý lao động ngoài nước: 07 người (trong đó có 02 lãnh đạo Cục);
            2. Vụ Bảo hiểm xã hội: 02 người (trong đó có 01 lãnh đạo Vụ);
            3. Cục An toàn lao động: 04 người (trong đó có 01 lãnh đạo Cục);
            4. Cục Quan hệ lao động và tiền lương: 03 người (trong đó có 01 lãnh đạo Cục);
            5. Vụ Kế hoạch - Tài chính: 03 người (trong đó có 01 lãnh đạo Cục);
            6. Vụ Pháp chế: 02 người (trong đó có 01 lãnh đạo Vụ);
            7. Cục Việc làm: 07 người (trong đó có 01 lãnh đạo Cục);
            8. Trung tâm Lao động ngoài nước: 02 người (trong đó có 01 lãnh đạo Trung tâm);
            9. Đại học Lao động - Xã hội: 09 người (trong đó có 01 lãnh đạo).
Trên cơ sở kết quả buổi bốc thăm, Thanh tra Bộ sẽ tổng hợp và tham mưu, đề xuất với Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH ban hành quyết định về việc xác minh tài sản, thu nhập đối với những người đã được lựa chọn để triển khai thực hiện trong Quý II năm 2021.

    

Xem