Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội ngày càng phát triển

17/11/2020

 Đây là chủ đề của Phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Lao động – Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021 – 2025 được Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội lần thứ V, năm 2020 vừa diễn ra ngày 17/11/2020 tại Hà Nội.  

Tham dự Đại hội thi đua yêu nước Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội lần thứ V có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH; các đồng chí Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH: Nguyễn Thị Hà, Lê Văn Thanh, Lê Tấn Dũng, Nguyễn Bá Hoan; cùng các đại biểu Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, các cơ quan Trung ương và hơn 200 điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước đại diện trong tất cả các lĩnh vực của ngành LĐ-TBXH.
Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước Ngành LĐ-TBXH lần thứ V, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những kết quả phong trào thi đua yêu nước Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện trong thời gian qua. Phó Chủ tịch nước cho rằng, Ngành LĐ-TBXH đã thực hiện rất tốt các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành và chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội. Bên cạnh đó, Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, ngoài việc tham mưu trình Nhà nước và Chính phủ rất nhiều văn bản liên quan tới công tác giảm nghèo còn hưởng ứng rất tích cực phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần cùng cả nước hỗ trợ cho địa bàn nghèo, cho đối tượng hộ nghèo/cận nghèo/thoát nghèo và người khó khăn. Đặc biệt, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ thông qua Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Phó Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống luôn đi đầu trong giải quyết các vấn đề cấp bách của xã hội như: Việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo trợ xã hội, chăm sóc người có công, chăm sóc trẻ em;... phong trào thi đua yêu nước của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian tới nhất định sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn, đóng góp tích cực vào phong trào thi đua chung của cả nước.
c51f8260d231236f7a20.jpg
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước Ngành LĐ-TBXH lần thứ V, năm 2020
Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ LĐ-TBXH, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cảm ơn và tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Trong suốt chặng đường vừa qua, nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, cụ thể của các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng với sự nỗ lực rất lớn của toàn Ngành, Ngành LĐ-TBXH đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào.
Bộ trưởng cho biết thêm, trong muôn vàn khó khăn về tình hình kinh tế xã hội, Đảng và Nhà nước vẫn dành sự quan tâm sâu sắc và đầu tư ngân sách cho an sinh xã hội trong 5 năm qua đều tăng dần hàng năm. Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, năm 2019, ngân sách dành cho an sinh xã hội của nước ta là 21% trong tổng đầu tư hàng năm. Việt Nam là nước đứng đầu ASEAN về đầu tư ngân sách dành cho an sinh...Theo khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương, niềm tin của nhân dân đánh giá về an sinh xã hội đứng thứ 3 trong 30 chỉ tiêu, và niềm tin đó tăng từ 55% đánh giá tốt trong năm 2018 lên 68% vào tháng 9 năm 2020 vừa qua...
Nhân sự kiện này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã gửi lời chúc mừng tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức, những người lao động trong toàn Ngành đã nỗ lực trong 5 năm qua.
Anh-2a---1642.jpg
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát động Phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành LĐ-TBXH giai đoạn 2021 - 2025
Phát động Phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Lao động – Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021 – 2025 với chủ đề “Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội ngày càng phát triển”, Bộ trưởng đề nghị toàn Ngành cố gắng kế thừa được những thành tựu trong những năm qua. Đồng thời, toàn Ngành sẽ nỗ lực hơn, cố gắng hơn, để mỗi tập thể, mỗi cá nhân trong 5 năm tới, có nhiều thành tựu hơn, có nhiều kết quả hơn. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn Ngành, đặc biệt là cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thi đua thời gian tới đây và cụ thể hóa Nghị quyết của Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với trọng tâm thực hiện tốt 4 phong trào thi đua của toàn ngành, nhất là phong trào thi đua: “Cả nước chung tay vì người nghèo”; Phong trào thi đua của toàn ngành “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả - lấy đổi mới sáng tạo làm thước đo đánh giá sự tiến bộ của toàn Ngành”.
Bộ trưởng đề nghị các đơn vị sẽ tiếp tục chăm lo cho công tác thi đua, coi công tác thi đua là động lực để đẩy mạnh thực hiện tốt các công tác chính trị của toàn Ngành. Bên cạnh đó, Bộ trưởng mong muốn được đón nhận sự ủng hộ của tất cả các cấp, các ngành đối với phong trào thi đua của Bộ, Ngành.
Thực hiện sâu sắc Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt”, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tin tưởng sâu sắc rằng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành cùng nhau thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi những các nhiệm vụ chính trị của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021 - 2025.
Tại Đại hội Thi đua yêu nước Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội lần thứ V, năm 2020, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Vụ Bảo hiểm Xã hội, Bộ LĐ-TBXH.
Anh-7---1768--1-.jpg
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Vụ Bảo hiểm Xã hội
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 06 tập thể và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước thời gian qua...
Anh-10b---9481.jpg
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 06 tập thể và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác
 
Thực hiện lời dạy của Bác "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua...", "Càng khó khăn, càng phải đẩy mạnh thi đua", trong 05 năm qua với chủ đề xuyên suốt là "Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020", các phong trào thi đua yêu nước của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã phát triển sâu rộng, trên mọi lĩnh vực của Ngành, nội dung và hình thức thi đua ngày càng được đổi mới, bám sát vào các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành hăng hái thi đua phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao góp phần ổn định an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nhiều kết quả lớn trong thực hiện chính sách LĐ-TBXH giai đoạn 2015-2020
Tổ chức thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng; giai đoạn từ năm 2016 đến nay đã trình Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với trên 3.232 liệt sĩ, cấp đổi lại trên 80.000 bằng Tổ Quốc ghi công.
Thực hiện Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công, đã rà soát, giải quyết 5.900 hồ sơ tồn đọng trên cả nước.
Năm 2018-2019, tiếp tục mở rộng phạm vi đến các ngành, cấp huyện, xã và trong nhân dân; đến nay, theo báo cáo của 50 tỉnh, thành phố, có 27/50 địa phương đã giải quyết xong hồ sơ tồn đọng, 23/50 địa phương còn hồ sơ tồn đọng, đang tiếp tục giải quyết.
Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cả nước vận động được hơn 2.580 tỷ đồng, xây dựng mới 32.850 nhà tình nghĩa trị giá 1.518 tỷ đồng, sửa chữa 21.655 nhà tình nghĩa trị giá gần 475 tỷ đồng; các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nhận phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng được tiếp tục thực hiện rộng khắp trên cả nước.
Hỗ trợ trên 500 tỷ đồng mỗi năm để tu sửa, nâng cấp mộ liệt sỹ, các công trình nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm đảm bảo khang trang, từng bước đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân, đảm bảo bền vững lâu dài, phát huy tính giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ.
Các chính sách giảm nghèo được rà soát, đánh giá và thực hiện tích hợp nhằm bảo đảm sự thống nhất, tránh chồng chéo và tập trung nguồn lực để thực hiện hiệu quả hơn; thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020.
Thực hiện phân công của Chính phủ, Bộ tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối triển khai các hoạt động của Cộng đồng Văn hóa xã hội ASEAN, đầu mối về lao động, phúc lợi xã hội, phụ nữ, trẻ em trong hợp tác ASEAN; tham gia tích cực vào các cơ chế khu vực khác gồm Tiểu vùng sông Mê-Công, ACMECS, ba nước Đông Dương, đặc biệt là triển khai tốt các hoạt động năm Chủ tịch ASEAN.
Bộ đã thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và Chính phủ điện tử của Bộ; tập trung rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) thuộc các lĩnh vực của Bộ, ngành có tác động nhiều đến người dân, doanh nghiệp theo Nghị quyết của Chính phủ.
Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai xây dựng giai đoạn 2018 - 2019; triển khai Hệ thống công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia...
 
 
 
Xem