Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 26

28/10/2020

Ngày 28/10, Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 26 (ALMM 26) bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị do ngài Ida Fauziyah, Bộ trưởng Nhân lực Indonesia chủ trì với sự tham dự của các Bộ trưởng phụ trách lao động các nước thành viên ASEAN, Tổng thư ký ASEAN và đại biểu của các nước.

Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 26 có chủ đề “Thúc đẩy tính cạnh tranh, chủ động thích ứng và linh hoạt của người lao động ASEAN trong tương lai việc làm”. Tại Hội nghị các Bộ trưởng đã trao đổi quan điểm về các thách thức đang tồn tại và nảy sinh trên toàn cầu và ASEAN và tác động của chúng đến sự hợp tác trong khu vực. Quyết tâm thực hiện các cam kết trong Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Lao động ASEAN về Ứng phó tác động của Covid- 19 đối với lao động và việc làm được thông qua tại Hội nghị đặc biệt của các Bộ trưởng Lao động ASEAN do Malaysia tổ chức vào ngày 14/5/2020, ủng hộ việc hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Khung khổ phục hồi toàn diện của ASEAN để trình Hội nghị cấp cao 37 phê duyệt vào tháng 11/2020.

Các Bộ trưởng đánh giá cao các dự án và hoạt động trong khuôn khổ Chương trình công tác của các Bộ trưởng Lao động ASEAN năm 2016-2020 đã được giải quyết tại Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN (SLOM) và các cơ quan trực thuộc gồm Ủy ban ASEAN về thực hiện Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư (ACMW), Nhóm công tác về các điển hình lao động tiên tiến nhằm tăng cường sự cạnh tranh của ASEAN (SLOM-WG) và Mạng lưới An toàn vệ sinh lao động ASEAN (ASEAN- OSHNET).
IMG-7280.JPG
Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 26 theo hình thức trực tuyến
Một nội dung được các Bộ trưởng/Trưởng đoàn đặc biệt quan tâm, đó là thúc đẩy phúc lợi và năng lực của lao động ASEAN, đảm bảo việc làm có năng suất, nơi làm việc an toàn và lành mạnh, an sinh xã hội đầy đủ. Các Bộ trưởng đã thông qua Chương trình công tác của Bộ trưởng Lao động ASEAN 2021-2025, Kế hoạch công tác của SLOM-WG 2021-2025; Kế hoạch công tác ASEAN-OSHINET 2021-2025 và Kế hoạch hành động thực hiện Đồng thuận ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động ASEAN trong đó đưa ra các ưu tiên hợp tác trong năm năm tới.
Hội nghị đã thông qua Tuyên bố của các Bộ trưởng Lao động ASEAN về tương lai của công việc: áp dụng công nghệ để tăng trưởng toàn diện và bền vững; Tuyên bố ASEAN về thúc đẩy việc làm xanh hướng tới công bằng và tăng trưởng bao trùm của Cộng đồng ASEAN; Đồng thuận ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của Người lao động di cư; Tuyên bố của Bộ trưởng Lao động ASEAN về nâng cao an toàn vệ sinh lao động hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững; Tuyên bố Viêng Chăn về chuyển đổi từ việc làm phi chính thức sang việc làm chính thức theo hướng thúc đẩy việc làm bền vững trong ASEAN.
Kết thúc hội nghị, các Bộ trưởng đã thông qua Thông cáo chung của Hội nghị ALMM 26.

 

Xem