Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đào tạo cho doanh nghiệp áp dụng Bộ luật Lao động tại Nam Định

16/09/2020

Ngày 15/9/2020, tại Nam Định, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) phối hợp với Sở LĐ-TBXH tỉnh Nam Định tổ chức lớp đào tạo áp dụng Bộ luật Lao động cho doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh.

Tham dự lớp đào tạo có ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; ông Mai Đức Thiện, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế; bà Nguyễn Thị Hồng Diệp, Phó Chánh Thanh tra Bộ. Về phía Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định có ông Lưu Văn Tuyển, Phó Giám đốc Sở và khoảng 200  học viên đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

50a60c464691b9cfe080.jpg

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Văn Bình phát biểu khai mạc lớp đào tạo

Phát biểu khai mạc lớp đào tạo, ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, Bộ luật Lao động 2019 được thông qua và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Bộ luật Lao động 2019 bao gồm 17 chương, 220 điều với ba định hướng và các nội dung sửa đổi, bổ sung lớn như: Mở rộng đối tượng điều chỉnh đối với cả người lao động có quan hệ lao động và người lao động không có quan hệ lao động; Phù hợp hơn với các nguyên tắc của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa ra những bảo vệ tối thiểu và trao quyền tự chủ cho các bên quan hệ lao động tự quyế định các vấn đề cụ thẻ về tiền lương và các điều kiện lao động khác thông qua đối thoại, thương lượng; Bảo đảm phù hợp, tiệm cận với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, nhất là các tiêu chuẩn lao động cơ bản, bao gồm: quyền tự do liên kết và thươn lượng tập thể của người lao động; bình đẳng, không phân biệt đối xử trong lao động và bảo vệ lao động chưa thành niên.
e750f170d6aa29f470bb.jpg
Toàn cảnh lớp đào tạo
Hiện nay, Bộ LĐ-TBXH đang nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Nghị định, Quyết định và Thông tư để quy định chi tiết Bộ luật lao động, đảm bảo thực thi hiệu quả trong thực tế áp dụng và tạo môi trường pháp lý linh hoạt hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Bộ đã và đang triển khai nhiều giải pháp để đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống như tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề theo hướng thị trường, gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; tăng kết nối thông tin và dự báo thị trường lao động; tập trung các giải pháp nâng cao năng suất lao động theo ngành nghề và từng doanh nghiệp; tăng cường công tác thanh tra lao động, tiếp tục cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Mục đích tổ chức lớp đào tạo nhằm tiếp tục thực hiện giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp, đặc biệt cho doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng pháp luật lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh, cho doanh nghiệp.
Tại lớp đào tạo, các học viên tập trung thảo luận về các nội dung mới của Bộ Luật Lao động năm 2019 và các sai phạm thường gặp trong việc thực hiện pháp luật tại doanh nghiệp, từ đó giúp các doanh nghiệp hiểu sâu sắc hơn, vận dụng chính sách vào thực tế sản xuất kinh doanh. 
Xem