Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

04/09/2020

“5 năm qua, Tổng cục GDNN đã phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, lôi cuốn sự tham gia đông đảo người lao động trong Tổng cục, từ đó tạo ra những điểm hình trong phong trào Thi đua yêu nước”. Đây là đánh giá của Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức, sáng ngày 04/9/2020.   

IMG-040901.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, thay mặt các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà tập thể lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động Tổng cục đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho rằng, thực hiện lời dạy của Bác, 5 năm qua, Tổng cục GDNN đã phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, lôi cuốn đông đảo người lao động trong Tổng cục, từ đó tạo ra những điểm hình trong phong trào Thi đua yêu nước. Các cán bộ đã tham gia các phong trào từ công việc chuyên môn đã lan tỏa đến các đơn vị tham gia như phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành LĐ-TBXH thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị”, “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở”, hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo”.
Theo Thứ trưởng, trong các phong trào thi đua, dù ở vị trí công tác nào, cán bộ, công chức, người lao động của Tổng cục GDNN cũng luôn đi đầu, năng động, sáng tạo, tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hoạch định và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Bộ về lĩnh vực GDNN. Từ phong trào thi đua ấy đã xuất hiện những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tiêu biểu cho ý chí khắc phục khó khăn, sáng tạo trong lao động, học tập, công tác, tận tụy, tâm huyết với công việc được giao.
“Tôi đã dự nhiều hội nghị khoa học, hội thi sáng tạo, đánh giá các hoạt động giáo dục nghề nghiệp hàng năm của Ủy ban VHGD của Quốc hội, các hoạt động văn hóa, thể thao đặc biệt do Tổng cục tổ chức, không chỉ tạo ra các thiết bị giáo dục nghề nghiệp, còn có các phong trào thi đua lan tỏa trong đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên để yêu nghề hơn, sáng tạo hiệu quả hơn. Các hoạt động có cả chiều sâu và bề nổi” – Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đánh giá.
IMG-040904.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, tập thể lãnh đạo Tổng cục và các điển hình tiên tiến chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị
Để phong trào thi đua trở thành động lực phấn đấu của từng cán bộ, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2020 – 2025, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đề nghị Tổng cục GDNN cần chú trọng một số nội dung như: Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, các phong trào cần có mục tiêu thiết thực, có sự phối hợp chặt chẽ, giữa các vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục, thúc đẩy tinh thần hợp tác làm việc, có sự lồng ghép các chỉ tiêu, các biện pháp thực hiện gắn với thực hiện thật tốt phong trào thi đua yêu nước và gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đẩy mạnh thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, nâng cao chất lượng tham mưu, tạo ra các sản phẩm công việc đạt chất lượng cao, trên cơ sở đó phát hiện, bồi dưỡng những điển hình tiên tiến, nhân tố mới và chủ động hướng dẫn thủ tục khen thưởng để nêu gương, nhân rộng; Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; Tổng cục cần hướng dẫn các trường, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước làm tốt công tác thi đua, khen thưởng; Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, cổ vũ những thành tích xuất sắc của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.
Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH cho 3 tập thể và 20 cá nhân thuộc Tổng cục đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước ngành LĐ-TBXH giai đoạn 2015-2020.
IMG-040902.jpg
Ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu tại hội nghị
Thay mặt Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục, ông Trương Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phát động phong trào thi đua yêu nước tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong Tổng cục, quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025, gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Tổng cục.
Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, thực hiện phong trào thi đua yêu nước, ngành giáo dục nghề nghiệp đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp vào thành công chung của toàn ngành, đặc biệt là góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đặc biệt trước yêu cầu mới về phát triển kinh tế số, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển mạnh mẽ kinh tế số, kinh tế tri thức với sự tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và xu hướng dịch chuyển lao động trên thị trường lao động thế giới thì giáo dục nghề nghiệp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nhân lực cho thị trường lao động. Hưởng ứng phòng trào thi đua lập thành tích hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X và các sự kiện lớn của đất nước, Tổng cục GDNN phát động phong trào thi đua yêu nước tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Tổng cục giai đoạn 2021 - 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thống nhất danh sách đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước ngành LĐ-TBXH lần thứ V năm 2020 gồm 08 đồng chí.  

Xem